Start Reading

Tanrı Benim

Ratings:
87 pages45 minutes

Summary

Sadece kağıtla bir ateş yakarsan ne kadar sürer? Çok değil. Ateşin uzun sürmesi için bir kaç tane kütük atmalısınız. Aynı şekilde, eğer imanımız sadece hislerden, tecrübelerden ibaret ise, uzun sürmez. Birkaç büyük gerçek lazım. O zaman senin imanın, benim imanım, bu kilisenin varoluşu sıcak, uzun ve parlak olacak.

Bunun için Tevrat’taki Mısır’dan Çıkış bölümünü çalışacağız. Bu kitapta Tanrı kendini 7 defa seçilmiş halkına tanıtıyor. Kendi özel adını ilk önce Musa’ya açıklıyor. Ondan sonra farklı ve harika isimlerle kendini tanıtıyor. Tanrı seçilmiş halkına görünüyordu, yaklaşıyordu.

Tanrı’nın niteliklerini inceleyeceğiz. Tanrı’nın kim olduğunu öğreneceğiz; fakat bunları insani açıdan değil, Tanrı’nın açısından göreceğiz; çünkü Tanrı tahmin ederek ya da mantık yürütülerek kavranamaz. Hayır, Tanrı kendini bizlere tanıttı ve tanıtmaya devam ediyor. Tanrı ilk önce Musa’ya ve İsrail halkına, sonra İsa Mesih’te ve şimdi Kutsal Ruh aracılığıyla kilisede, dünyaya kendini tanıtıyor.

Tanrı üçlü birlik olarak var oluyor: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üç ayrı kişi, tek bir Tanrı. Eski Antlaşma’da Baba ön plandaydı, İsa Mesih gelince Tanrı’nın ikinci kimliği, yani Oğul ön plandaydı. İsa’nın göğe alınışından bu yana, gönderdiği Kutsal Ruh ön plandadır. Yaratıcı’nın kendini tanımlaması tutarlıdır; Baba’da bir özellik varsa, İsa Mesih’te ve Kutsal Ruh’ta da aynı özellik bulunur.

Tanrı’nın özelliklerini öğrendikçe, ateşimize kütük atarız.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.