Start Reading

Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học

Ratings:
145 pages1 hour

Summary

Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học là tập tài liệu hướng dẫn phương pháp nghiên cứu thần học dựa trên kinh nghiệm của tác giả, đồng thời tổng hợp nhiều tài liệu về phương pháp luận của các chủng viện lớn trên thế giới và những tác giả nổi tiếng trong chuyên ngành nghiên cứu thần học, để đưa ra một hướng dẫn hợp lý và đầy đủ nhằm giúp đỡ các học viên có một kiến thức tổng quát để chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp của mình.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.