Start Reading

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie II

Ratings:
471 pages8 hours

Summary

HTML5 na dobre zadomowi? si? w sieci. Z jego dobrodziejstw gar?ciami czerpi? projektanci witryn — i zaskakuj? u?ytkowników coraz bardziej pomys?owymi aplikacjami. HTML5 zapewnia zaawansowan? integracj? ze ?rodowiskiem przegl?darki internetowej, us?ugi geolokalizacyjne oraz doskona?e wsparcie dla materia?ów multimedialnych czy aplikacji offline. Jeszcze ca?kiem niedawno nikt nie marzy? o rzeczach, na jakie obecnie ten j?zyk programowania pozwala twórcom stron!

Ksi??ka, któr? trzymasz w r?kach, nale?y do cenionej serii „Nieoficjalny podr?cznik”. Jej kolejne wydanie zosta?o poprawione, zaktualizowane i rozszerzone o mnóstwo nowych informacji. Dzi?ki tej publikacji nie musisz odkrywa? tajników HTML5 na w?asn? r?k?. Liczne przyk?ady oraz szczegó?owe omówienie najró?niejszych zagadnie? sprawi?, ?e w mig opanujesz niuanse tego j?zyka. W trakcie lektury dowiesz si?, jak wykorzysta? nowy element canvas i jak bez trudu zlokalizowa? u?ytkownika, oraz zobaczysz, jak przechowa? kluczowe dane w bazie przegl?darki. Si?gnij po t? ksi??k? i przekonaj si?, jakie mo?liwo?ci daje Ci HTML5!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.