Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Van Galgenberg tot Duivelsput: Mysterieus België, #27
Van Galgenberg tot Duivelsput: Mysterieus België, #27
Van Galgenberg tot Duivelsput: Mysterieus België, #27
Ebook194 pages1 hour

Van Galgenberg tot Duivelsput: Mysterieus België, #27

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

De griezelverhalen in deze bundel sluiten nauw aan bij de Cthulhu mythologie van H.P. Lovecraft, die in 1937 reïncarneerde in ene Philip Verbrugghen. Ze hebben de mysteries rond de abdij van Affligem als middelpunt en vormen de achtergrond bij een gelijknamig GPS-bosspel.


“Ongetwijfeld heb je al gehoord van de Bermuda Driehoek, maar bij de abdij van Affligem, op de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant, is een gelijkaardige – Duivelse – Driehoek te vinden. Hier doen zich van oudsher allerlei, soms gruwelijke, paranormale fenomenen voor. Om een kosmische catastrofe af te wenden, dienen paranormale onderzoeksteams de strijd aan te binden met onzichtbare Machten & Krachten… die soms ook zeer zichtbaar kunnen worden. Zij kunnen alleen in hun opdracht slagen als zij de Wezens der Duisternis terdege kennen en de mysteries van de Duivelse Driehoek reeds ten dele hebben ontsluierd... en dit boek kan hen daarbij helpen. Het bevat niet alleen een draaiboek om zelf, of begeleid door professionals, een GPS-expeditie te ondernemen ‘van Galgenberg tot Duivelsput’, maar ook alle informatie om de Onsterfelijken beter te begrijpen.”

LanguageNederlands
Release dateAug 28, 2014
ISBN9781502203045
Van Galgenberg tot Duivelsput: Mysterieus België, #27
Read preview
Author

Patrick Bernauw

Patrick Bernauw is de auteur van - voornamelijk - historische "faction" thrillers, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Hij is ook scenarist en producent van moord- en stadsspelen in de reeks Mysterieus België, redacteur en uitgever van het schrijverscollectief vzw de Scriptomanen, en docent literaire creatie aan de Academie voor Podiumkunsten in Aalst (België).

Read more from Patrick Bernauw

Related to Van Galgenberg tot Duivelsput

Titles in the series (11)

View More

Related ebooks