Taina fecioarelor by Gavriil Stiharul by Gavriil Stiharul - Read Online

About

Summary

Volumul de faţă adună poeme scrise în perioada 2012-2014, stihuri care au fost risipite în varii publicaţii, precum şi în mediul online. De regulă, versurile respectă prozodia clasică, deşi nu acest lucru l-am avut prioritar în vedere. Preocuparea mea majoră a fost aceea de a transmite nedistorsionat mesajul de fond, căutând să aduc în faţa ochilor cititorului imagini poetice izvorâte din abisul unei realităţi interioare mult mai sensibile, mai nobile şi mai demne decât realitatea cotidiană atât de prozaică şi coruptă.

Published: Gavriil Stiharul on

Reviews

Book Preview

Taina fecioarelor - Gavriil Stiharul

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1