Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Poarta Raiului

Poarta Raiului

Read preview

Poarta Raiului

Length:
44 pages
16 minutes
Released:
Oct 18, 2014
ISBN:
9781311111937
Format:
Book

Description

Am căutat să zugrăvesc o icoană de cuvinte duhovniceşti. la care sper să poposească, ca la o troiţă aflată la la răspântii, cât mai multi drumeţi. Cartea "Poarta Raiului" am perceput-o ca un neîntrerupt poem, ca o chemare la rugăciune şi reculegere. În aceste vremuri de adâncă îngrijorare faţă de agresiunea învăţăturilor eretice, dreptmăritorii creştini vor găsi în mica lucrare poetică o poartă care stă mereu deschisă celor care vor să intre intru folosul sufletului.

Released:
Oct 18, 2014
ISBN:
9781311111937
Format:
Book

About the author

Gavriil Stiharul is pen name of Gabriel Iordan-Dorobanţu (Romanian pronunciation: [dɔʁobantsu]), born November 28, 1958 in Giurgiu, Romania – is a Romanian poet. He is an Eastern Orthodox Christian.He earned B.Litt in 2000 from the University of Craiova. Gavriil Stiharul is the founding editor of "Ziua de Giurgiu" (The Day of Giurgiu), a local magazine dedicated to news, poetry, prose, and short stories. Anthologies;"Nu uita că eşti român! Cântece şi poezii patriotice (Do Not Forget That You Are Romanian! Patriotic Songs and Poems)", Editura Agaton, Bucureşti, 2013.

Related to Poarta Raiului

Related Books

Book Preview

Poarta Raiului - Gavriil Stiharul

Poarta Raiului

Versuri

de

Gavriil Stiharul

- 2014 -

Copyright  page

Gavriil  STIHARUL, Poarta Raiului

Ilustraţia copertei:  Mănăstirea Sfânta Ana Rohia-Maramureş

Smashwords Edition

ISBN:  9781311111937

Copyright © 2014 Gavriil Stiharul

All rights reserved/ Toate drepturile rezervate.

TABLE OF CONTENTS

Epitaf

Poarta Raiului

Rugăciune către ingerul păzitor

Ascultă cum cânta Biserica Vie !

Rugăciune bisericească ce se spune la necazuri şi supărări, în stihuri

Rugăciunea Sfântului  Ciprian, în stihuri

Crăciun sfânt

E iaraşi Crăciunul

Rugăciunea Prodromiţa, în stihuri

Drumeţ pe cărarea rugăciunii

Rugăciune pentru ocrotire  

Ocrotire  

Înviere la Dumnezeiasca Liturghie bizantină

Nebănuite stihuri, cuvânt de colindă

Rugăciune la timp de boală, în stihuri

Stihuitorii lui Hristos

Haideţi să mai credem în Iisus Hristos!

Sfânta dreptmăritoare  

Cuviosului  

Mai cred copiii noştri într-o minune?  

Noapte sfântă  

Dulcea mea veşnicie

EPITAF

Mamei mele, in memoriam

Există mâine când între două zile

semn neînţeles se pune într-o carte,

când intre veşnicia dintre file

se cerne privegherea de o noapte.

Există mâine după fiecare fulg

smuls din carnea păsării în agonie,

există mâine după brazdele de plug,

există mâine în grânele ce-nvie.

Căci mai tare decât greierii serii

se aud amintirile tăcute

şi mai aprins decât soarele verii

se văd semnele zilei ne’ncepute.

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Poarta Raiului

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews