Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Vergiftigd geschenk
Unavailable
Vergiftigd geschenk
Unavailable
Vergiftigd geschenk
Ebook547 pages7 hours

Vergiftigd geschenk

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable on Scribd

Currently unavailable on Scribd

About this ebook

Aan de vooravond van de opstand tegen Nicolae Ceauşescu in Roemenië, krijgt Alina Maurer de kans haar vaderland te verlaten. Dit met de hulp van Alex Pavel, een Belgisch zakenman die regelmatig voor zaken naar Boekarest reist. Hij neemt haar in dienst als au pair voor zijn drie kinderen.

Alina, die zwaar heeft geleden onder het dictatoriale juk, slaagt er in België in het wantrouwen en de paranoia, aangekweekt door de alomtegenwoordige Securitate - de geheime politie in Roemenië - van zich af te schudden.

Langzaamaan groeit er een hechte band tussen Alina en de twintig jaar oudere Alex, die zelf met spoken uit het verleden af te rekenen heeft. Het duurt niet lang voor de vriendschap omslaat in liefde. Nochtans verbergen ze aanvankelijk beiden, elk om hun eigen goede redenen, hun gevoelens voor elkaar. Wanneer ze dan toch aan de passie toegeven, komt een bekentenis van Alex’ broer de prille verhouding op losse schroeven zetten.

 

Monique Desmet werd geboren in Mortsel op 4 mei 1956. Ze studeerde Romaanse Filologie aan de universiteit Antwerpen en was gedurende dertig jaar lector Frans aan de hogeschool Plantijn in Antwerpen. Monique Desmet is gehuwd en is moeder en grootmoeder.

 

LanguageNederlands
Release dateOct 20, 2014
ISBN9781502253699
Unavailable
Vergiftigd geschenk

Related to Vergiftigd geschenk

Related ebooks

Reviews for Vergiftigd geschenk

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words