Start Reading

Kurani

Ratings:
573 pages9 hours

Summary

Ky është një përkthim letrar, bashkëkohor dhe besnik i Kur’anit të Shenjtë në gjuhën shqipe nga Myfti Salih Ferhat Hoxha (1917-1995), klerik dhe intelektual prominent në Shqipëri. Kurani është horizont i hapur për të gjithë.
Kurani nuk është libër lutjesh, por platformë e jetës, nga higjiena vetjake në mbarëvajtjen e familjes dhe të shoqërisë. Kurani do të vazhdojë të ushtrojë ndikim gjithnjë e më të madh në shoqërinë njerëzore.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.