Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Waardevolle Agile Retrospectives: Een gereedschapskist met retrospective oefeningen
Waardevolle Agile Retrospectives: Een gereedschapskist met retrospective oefeningen
Waardevolle Agile Retrospectives: Een gereedschapskist met retrospective oefeningen
Ebook96 pages1 hour

Waardevolle Agile Retrospectives: Een gereedschapskist met retrospective oefeningen

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dit is het 1e Nederlandstalige Agile boek voor het faciliteren van retrospectives. Met vele oefeningen, het "wat" en "waarom" van retrospectives, de business value en de voordelen die retrospectives brengen en vele tips en adviezen voor het introduceren en verbeteren van retrospectives.

Het is een boek voor agile coaches, Scrum masters, project managers, product managers en facilitators die al enige ervaring hebben met retrospectives.

Met oefeningen voor je persoonlijke retrospective gereedschapskist helpt Waardevolle Agile Retrospectives je om zeer vaardig te worden in het faciliteren van retrospectives met teams om zo meer waarde te creëren.

Dit boek is de officiële Nederlandse vertaling van Getting Value out of Agile Retrospectives van Ben Linders en Luis Gonçalves, met voorwoorden van Arie van Bennekum (co-auteur van het Manifest for Agile Software Development) en Esther Derby (co-author of Agile Retrospectives: Making Good Teams Great).

LanguageNederlands
PublisherBen Linders
Release dateNov 15, 2014
ISBN9789492119032
Waardevolle Agile Retrospectives: Een gereedschapskist met retrospective oefeningen
Read preview
Author

Ben Linders

Ben Linders: Trainer / Coach / Adviser / Author / SpeakerBen Linders is a Independent Consultant in Agile, Lean, Quality and Continuous Improvement, based in The Netherlands. Author of Getting Value out of Agile Retrospectives, Waardevolle Agile Retrospectives, What Drives Quality, The Agile Self-assessment Game, and Problem? What problem?. Creator of the Agile Self-assessment Game.As an advisor, coach and trainer he helps organizations by deploying effective software development and management practices. He focuses on continuous improvement, collaboration and communication, and professional development, to deliver business value to customers.Together with Luis Gonçalves I wrote the book Getting Value out of Agile Retrospectives which has been translated into many other languages. I'm now working on my 4th book, Problem> What Problem?, about problem-solving using an agile mindset and practices.Ben is an active member of networks on Agile, Lean and Quality, and a well known speaker and author. He shares his experiences in a bilingual blog (Dutch and English), as an editor for Culture and Methods at InfoQ and as an expert in communities like Computable, Quora, DZone, and TechTarget. Follow him on twitter: @BenLinders.In need of training, coaching, advice, consultancy, speaking? Have a question? Contact me!

Related to Waardevolle Agile Retrospectives

Related ebooks

Reviews for Waardevolle Agile Retrospectives

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Waardevolle Agile Retrospectives - Ben Linders

  Voorwoord

  Bijna twintig jaar geleden ben ik begonnen met het opzetten en leiden van retrospectives. In de laatste 10 jaar help ik ook anderen om leiding te geven aan retrospectives. Ik heb gezien hoe het gedisciplineerd uitvoeren van retrospectives een team kan helpen. Met retrospectives verbeteren teams hun werkzaamheden en de onderlinge samenwerking en leveren ze betere producten. Retropectives stellen teams in staat om te groeien. Ze kunnen als katalysator dienen voor het proces van verandering in heel de organisatie.

  Ik heb ook verhalen gehoord van mislukte retrospectives: teams die met retrospectives niet in staat waren om veranderingen door te voeren. Soms veroorzaakt sleur het falen van de retrospective. De teams herhalen steeds dezelfde activiteiten in dezelfde volgorde. Door deze gewoonte ontstaat er geen vonkje creativiteit of een nieuwe manier van denken. Andere retrospectives mislukten door onvoldoende tijd te nemen voor robuust onderzoek.

  Effectieve retrospectives helpen teams om los te komen van diepgewortelde denkbeelden. Ze verbreden het perspectief van ieder teamlid en helpen teams om te denken, leren, besluiten en samen te handelen.

  Luis en Ben, delen in dit boek een aantal mogelijkheden voor het houden van retrospectives. Hun advies komt voort uit praktische kennis. Ze hebben geleerd hoe je een organisatie kunt voorbereiden op retrospectives en ook hoe ze te introduceren in een organisatie. Ze hebben met teams gewerkt en ze geleerd om keuzes te maken en continu kunnen verbeteren. Ze hebben geworsteld met de valkuilen waarin teams terugvielen door hun gewoonten.

  Ben en Luis geven jou en je teams advies wat helpt om zoveel mogelijk te profiteren van retrospectives. Ze hebben activiteiten verzameld die jou en je teams helpen bij het samen nadenken en het hebben van goede discussies.

  In dit boek, krijgen teams en retrospective leiders een nieuwe en solide bron om steeds weer met frisse blik naar retrospectives te kijken, met focus en volop leermomenten.

  Esther Derby

  Co-auteur van Agile Retrospectives: Making Good Teams Great

  Duluth, MN

  November 2013

  Voorwoord bij de Nederlandstalige Uitgave

  Telkens weer verbaast het mij wat de kracht van communities kan zijn. Voor mij staat een community voor een gemeenschap waar mensen zonder directe winstoogmerk hun kennis delen, ze met elkaar op basis van die kennis innoveren en die innovaties publiceren waarna de cyclus zich kan herhalen. Agile komt (voor het overgrote deel) uit dergelijke communities dat weet ik, maar toch…die kracht blijft me verrassen. Ook de auteurs van dit boek ken ik via dergelijke communities, Agile communities wel te verstaan.

  Ik herinner mij een Oosterse wijsheid met de strekking van als je niet achterom kan kijken, kun je ook niet vooruit denken. De waarde van lessons learned, verbeterpunten, plus-Delta analyses over een afgelopen periode, etc. is bij de meesten van ons wel bekend. Binnen de meeste Agile methoden is het principe op een of andere wijze wel vertegenwoordigd. Probleem blijft voor velen bestaan dat het goed uitvoeren van een dergelijk proces geen eenvoudige taak blijkt.

  Zelf zie ik hierin de rol van de facilitator als essentieel. Wat voor mij een facilitator is kan je terug vinden in de 6 kern competenties zoals gedefinieerd op www.iaf-world.org, de site van de International Association for Facilitators (al weer zo’n robuuste community). Daarmee heb je echter geen invulling. Het beschrijft welke competenties iemand moet hebben om sessies (ongeacht wat voor type sessie) goed te kunnen faciliteren voor een groep. Blijft de vraag welke werkvormen je toepast. Op dit punt komen Luis en Ben met een aantal goede ideeën en bruikbare oefeningen.

  Laat je als lezer inspireren door hun visie op wat de waarde is van een goede en regelmatige evaluatie en werkvormen die je kunt toepassen. En als je zelf een nieuwe werkvorm ontdekt in dit kader, laat ze het dan even weten op hun blogs. Inspect and adapt passen ze zelf nl. ook toe en dan komt er vanzelf een reden voor een 2.0.

  Arie van Bennekum

  (co-)auteur van het Agile Manifesto

  Voorzitter van het Agile Consortium International

  www.agileconsortium.net

  Mei 2014

  Inleiding

  Wij zijn beide actieve bloggers op www.benlinders.com en lmsgoncalves.com. Op onze blogs delen we onze ervaringen over verschillende agile en lean onderwerpen, waaronder die met retrospectives.

  Bloggen is een plezierige en waardevolle manier om onze kennis te delen. Het commentaar dat wij op onze blogs ontvangen waarderen wij zeer en het is fijn om de ervaringen van mensen met onze tips, oefeningen en adviezen te horen.

  Veel lezers hebben ons verteld dat zij onze blogs waardevol vinden. We hebben nagedacht over hoe wij dingen makkelijker konden maken door het schrijven van een boek over een specifiek onderwerp - een boek met praktische informatie dat eenvoudig meegenomen en gebruikt kan worden in het dagelijkse werk. Deze gedachten resulteerde in het maken van een boek over agile retrospectives.

  Dit boek richt zich op agile coaches, Scrum masters, project managers en facilitatoren die ten minste enige ervaring hebben opgedaan in het uitvoeren van retrospectives. Ons uitgangspunt is dat zij bekend zijn met de doelstelling van een retrospective en weten hoe deze past binnen agile werken en hoe deze wordt opgezet en uitgevoerd.

  Door de jaren heen hebben wij zelf veel verschillende retrospectives uitgevoerd. We denken dat het helpt als je een eigen persoonlijke gereedschapskist ontwikkelt met retrospective oefeningen. We hebben

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1