Start Reading

Istoria Na Sveta (Bulgarian) - История на Света (Живата История, #7)

Ratings:
406 pages2 hours

Summary

Тази книга представя на читателите основните събития в световната история от Праисторията до наши дни. Те са подредени в хронологичен ред и според географското им местоположение.
Прецизно и лаконично написаният текст дава точна информация за епохата, страната или уточнения от научен характер, свързани с материята на хронологията.
Синтезираният материал е структуриран така, че позволява да се намерят бързо търсените личности, държави и т.н. Книгата е богато илюстрирана с над 60 илюстрации.Така читателят ще разполага с основните исторически жалони.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.