Start Reading

Nhịp sống hiện đại và dưỡng sinh tinh thần

Ratings:
154 pages2 hours

Summary

Tinh sung, khí đủ, thần được bảo toàn, thì con người mạnh khỏe, lâu già, sống thọ. Ngược lại, tinh khô, khí hư, thần suy nhược thì con người bệnh tật, chóng già, tuổi thọ ngắn. Do đó, cần phải nuôi dưỡng tinh, khí và thần, sách gọi tắt là tinh thần.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.