Start Reading

Hoàng Đế nội kinh -Thiên Tố vấn (tập 3)

Ratings:
230 pages3 hours

Summary

Hoàng Đế nội kinh cho rằng, những bậc thánh nhân, những người thông minh coi trọng dưỡng sinh, phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
Tương tự, việc trị lý quốc gia, phải phòng loạn trước khi loạn xảy ra, không để loạn lạc xảy ra mới trị loạn. Nếu để loạn lạc xảy ra mới trị loạn, khác nào lúc khát mới đào giếng, tướng sĩ khi lâm trận mới rèn vũ khí.
Muốn như vậy, thì phải có sách vỡ, phải đọc sách và ứng dụng; tất nhiên không có cuốn sách nào toàn diện hơn, hay hơn, tin cậy hơn, là sách tổ của ngành y – Hoàng Đế nội kinh.
Hoàng Đế nội kinh - Thiên Tố vấn (tập 3) : Từ thiên 70 đến 81.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.