Start Reading

Anknytning: Nr 6 i serien Studiedagar i egen regi

Ratings:
60 pages35 minutes

Summary

Syftet med ”Studiedagar i egen regi” är att ge ett underlag för skolor och förskolor för att arrangera och genomföra intern fortbildning.
Denna e-bok och fortbildningsunderlag kan med fördel användas i arbetslag och andra grupper där man samlas för att diskutera pedagogik, skolans/förskolan utveckling, lärande och ledarskap.

"Anknytning" är nr 6 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal.

"Anknytning" redogör för Gordon Neufelds anknytningsteori och ger en förklaringsmodell till att det finns många rastlösa barn och ungdomar idag. Samtidigt finns råd till hur vi kan "knyta an" och få ett förtroende och därmed få en bättre relation och även bättre fungerande grupper.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.