Start Reading

Ngụ ngôn, hài hước: Túi khôn Trung Hoa

Ratings:
183 pages2 hours

Summary

Ngụ ngôn, được hiểu là một bộ phận của truyện dân gian, là một trong những thủ pháp nghệ thuật hoặc bút pháp của các nhà văn Trung Hoa.
Lịch sử chứng minh, ngụ ngôn không chỉ là một bộ phận văn học dân gian, là thủ pháp nghệ thuật, là bút pháp sáng tạo văn chương, phản ánh cuộc sống muôn màu, muôn vẻ đời sống xã hội; ngụ ngôn còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lãnh vực : nêu lên học thuyết; đưa ra sách lược, mưu kế; dùng để giao tiếp; nêu những kinh nghiệm khôn ngoan rút ra từ đời sống.
Cuốn sách Ngụ ngôn – hài hước – túi khôn Trung Hoa, tập hợp trên 250 truyện ngụ ngôn từ gần 100 tác phẩm của những tác giả nổi tiếng, từ Tiên Tần đến Minh - Thanh.
Mỗi truyện ngụ ngôn mượn người này để ám chỉ người khác, mượn chuyện xa để nói chuyện gần, mượn chuyện xưa đề cập chuyện nay, mượn cái nhỏ nói cái lớn, trong những mẩu chuyện đơn giản ẩn chứa những đạo lý sâu xa.
Vì vậy, mỗi ngụ ngôn có nhiều tầng nghĩa, toát ra những bài học khôn; cuốn sách là cả một túi khôn, được sàng lọc, đúc kết, kết tinh từ nền minh triết của Trung Hoa.
Cái hay và sự hấp dẫn của sách, không chỉ thuật lại những câu chuyện ngắn gọn, dí dỏm, dễ nhớ, dùng để giải trí, mà còn có thể ứng dụng nhiều mặt : giáo dục con cái; dạy cho học trò điều hay lẽ phải; diễn đạt được những điều khó nói trong giao tiếp ứng xử; đưa ra sách lược, đối sách trong việc làm ăn, buôn bán; tự tin trên con đường tiến thân lập nghiệp; trò chuyện với bè bạn trong lúc trà dư tửu hậu.
Sách có nhiều ưu điểm, nên chúng tôi chọn lọc, biên dịch để tặng quý bạn đọc xa gần.
Mặc dầu, chúng tôi rất cố gắng trong quá trình biên dịch nhưng chắc còn thiếu sót, mong quý bạn đọc lượng thứ. Niềm vui của quý bạn là niềm vui của chúng tôi.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.