Start Reading

Hoàng Đế nội kinh -Thiên Linh khu (tập 2)

Ratings:
237 pages6 hours

Summary

Hoàng Đế nội kinh là cuốn sách kỳ lạ bậc nhất trong kho tàng văn hoá Trung Quốc, vì sách đề cập đến nhiều môn học, liên quan đến y học, như thiên văn học, địa lý học, triết học, lịch pháp, khí hậu học, phong thuỷ học, dưỡng sinh học, tâm lý học, nhân tướng học, giải phẩu học.
Điểm sáng của sách : Là thể hiện lòng thương dân, nuôi dân, chăm lo sức khoẻ của dân; đề cao y thuật, y đức của và học vấn của người thầy thuốc.
Người thầy thuốc trên phải thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân sự, mới có thể dạy dân dưỡng sinh, phòng bệnh, trị liệu bệnh tật cho dân.
Muốn có học vấn, y thuật, y đức, người thầy thuốc phải đọc Hoàng Đế nội kinh.
Tập này giới thiệu từ thiên 41 - 81 (thiên Linh khu) của Hoàng Đế nội kinh.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.