Start Reading

Hoàng Đế nội kinh -Thiên Tố vấn (tập 2)

Ratings:
221 pages3 hours

Summary

Hoàng Đế nội kinh gồm 2 thiên (quyển): Thiên Tố vấn và Thiên Linh khu. Chúng ta có thể hình dung, mỗi quyển có 81 thiên (mục), hai quyển là 162 thiên (mục), mỗi thiên (mục) là một ngọn núi cao.
Mỗi ngọn núi, đều có những hang động kỳ thú, những suối nguồn tươi mát, những vùng nhiều hoa thơm cỏ lạ, làm cho tinh thần thêm giàu có, trí tuệ thêm mở mang, khiến chúng ta quên mệt nhọc, vui vẻ, vượt 81 ngọn núi này, rồi tiếp tục vượt qua 81 ngọn núi khác.
Sau cuộc hành trình, chúng sẽ ý thức về sinh mệnh, hiểu và ứng dụng về phép dưỡng sinh, biết được những kiến thức thông thường về phòng bệnh, hoặc khi bị bệnh, biết ít nhiều về nguyên nhân phát sinh, bệnh trạng, để yên tâm điều trị.
Quyển Hoàng Đế nội kinh - Thiên Tố vấn (tập 2) giới thiệu từ thiên 42 (mục) đến thiên 70 (mục).

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.