Start Reading

Hoàng Đế nội kinh -Thiên Linh khu (tập 1)

Ratings:
245 pages3 hours

Summary

Hoàng Đế nội kinh không chỉ cần thiết cho thầy thuốc Đông y, Tây y; mà cho tất cả mọi người muốn bảo toàn sinh mạng - vốn quý nhất trong trời đất.
Hy vọng, cuốn sách này là một thầy thuốc vĩ đại, thầm lặng, tinh thông y thuật, giàu y đức, luôn luôn ở bên những ngưòi bạn thông minh, chăm sóc quý bạn như một người mẹ hiền.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.