Start Reading

Kinh Dịch - Trí huệ và quyền biến (Quyển thượng)

Ratings:
474 pages6 hours

Summary

Dịch giúp người đang hưởng phúc ngăn ngừa được hoạ ; đang gặp hoạ tìm ra nẻo phúc ; lạc trong hang tối tìm ra đường sáng ; chìm trong điều ác tìm ra điều thiện ; trí tuệ còn mù mờ trở nên sáng láng ; trí tuệ sáng láng thì thấy ánh hào quang ; có địa vị giữ gìn được địa vị ; người giàu có và các nhà kinh doanh tăng thêm của cải - đầy mà không tràn.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.