Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Het etiket van juffrouw Jet
Het etiket van juffrouw Jet
Het etiket van juffrouw Jet
Ebook40 pages26 minutes

Het etiket van juffrouw Jet

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Juf Tonia gaat met zwangerschapsverlof, en voor de klas van Barbara komt nu juffrouw Jet te staan. De invalster is veel strenger, en het komt al snel tot botsingen met de klas. Maar als juffrouw Jet de "stoute" kinderen ook letterlijk en figuurlijk een etiket opplakt, is de maat vol!

Een leuk en herkenbaar thema, verteld in een eenvoudig en zeer direct taalgebruik dat kinderen vanaf 9 jaar zeker zal aanspreken. Humor is ook nooit ver weg in de kinderboeken van Mieke Vanpol! 

LanguageNederlands
Release dateDec 30, 2014
ISBN9781507047026
Het etiket van juffrouw Jet
Read preview

Reviews for Het etiket van juffrouw Jet

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Het etiket van juffrouw Jet - Mieke Vanpol

  1

  ––––––––

  Barbara liep met twee treden tegelijk de trap op, keek onder het bed en stormde even later weer de keuken binnen.

  ‘Hé verdorie! Mama, weet jij waar mijn verfdoos ligt? Gisteren had ik ze nog. En mijn glazen pot vind ik ook nergens meer.’

  ‘Je hebt toch wel in die berg rommel op je kamer gekeken, Barbara?’ zei mama.

  ‘Toe nou, mamsie,’ zei Barbara. ‘Help me even zoeken. Dadelijk kom ik te laat op school.’

  ‘Wat heb ik het met jou toch altijd heerlijk rustig,’ zuchtte mama. ‘Vooruit dan maar. Hoe ziet die pot eruit?’

  ‘Er zitten regenwormen in,’ zei Barbara.

  ‘Nee zeg, alsjeblieft!’ zei mama. ‘Hoe haal je het in je hoofd om die glibberige beesten hier binnen te brengen? Er zit toch wel een deksel op?’

  ‘Met gaatjes,’ zei Barbara. ‘Ha, nu weet ik het weer,’ riep ze. ‘Ik heb ze in de koelkast gestopt. Blijven ze lekker vers.’

  ‘Barbara,’ zei mama, ‘als er één van die dingen...’

  ‘Nee hoor, ze zijn er nog allemaal,’ zei Barbara. ‘Ik heb ze nodig want Loes en ik geven vandaag een spreekbeurt. En ik mag vast de waterverf van Loes lenen, dus ik zoek maar niet verder. Tot straks, mam. Daag!’

  ‘Dag lieverd,’ zei mama. ‘Waarschuw me als je ooit een spreekbeurt houdt over witte muizen of zo, wil je?’

  * * *

  Het werd een prettige dag. Tijdens de rekenles gingen ze inkopen doen. Iedereen moest prijzen vergelijken en totalen maken. Juffrouw Tonia verwachtte een baby, dus kochten ze een heleboel babyspullen. Frankie sjouwde met een enorme doos papieren luiers.

  ‘Ik bof toch maar dat er echte heren in mijn klas zitten,’ zei juffrouw Tonia.

  ‘Logisch,’ zei Frankie.

  De spreekbeurt van Barbara en Loes was erg goed. Daarna gingen ze met zijn allen de regenwormen buiten in het gras zetten. Ze zagen hoe de diertjes zich in de grond boorden.

  ‘Ik snap niet dat zo’n worm zand lekker vindt,’ zei Barbara. ‘Geef mij maar chocolade.’

  ‘Daarom ben jij natuurlijk zo dik,’ zei Frankie.

  ‘Leuk hoor,’ zei Barbara. ‘Je bent een echte heer, Frankie.’

  Juffrouw Tonia schoot in de lach. ‘Kom,’ zei ze, ‘het is tijd om naar huis te gaan. Eet

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1