Start Reading

Dịch học hiện đại: Tư duy - đạo lý và mưu lược kinh doanh

Ratings:
305 pages5 hours

Summary

Nếu đọc, học và ứng dụng một cách thông biến, sách sẽ giúp cho những doanh nhân trở thành những “sỉ thương” và doanh nghiệp có trình độ văn hóa cao tránh được rủi ro, thu lợi ích; tránh họa tìm phúc, sự nghiệp kinh doanh ngày càng thành đạt, đầy nhưng không hề tràn.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.