Start Reading

Bezpieczeństwo militarne Islamskiej Republiki Iranu w kontekście polityki międzynarodowej

Ratings:
Length: 206 pages2 hours

Summary

Dotychczasowe działania Islamskiej Republiki Iranu niewątpliwie stanowią problematykę, której reperkusje mogą pociągnąć za sobą międzynarodowe konsekwencje. Pomimo podejmowanych działań, które miałyby ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie, kwestia unifikacji interesów Iranu oraz pozostałych państw nadal znajduje się poza zasięgiem osiągnięcia kompromisu. Niemniej jednak, polityki bezpieczeństwa militarnego Iranu nie należy rozpatrywać w aspekcie bezpośredniego zagrożenia wobec Zachodu, ale specyfiki sfery polityczno-socjalnej, która charakteryzuje pozornie agresywne podejście względem prowadzenia dyplomacji zagranicznej wobec innych państw na tle stosunków międzynarodowych.

W niniejszej pracy podjęto próbę identyfikacji specyfiki bezpieczeństwa militarnego Islamskiej Republiki Iranu. Scharakteryzowano także elementy wpływające na kierunek działań podejmowanych kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa i wzrostu jego pozycji, siły i prestiżu na arenie międzynarodowej wraz z próbą wskazania wpływu, jaki wywiera polityka Iranu przede wszystkim na państwa obejmujące region Bliskiego Wschodu.
Niezwykle istotnym okazało się przybliżenie obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego oraz scharakteryzowanie potencjału militarnego, w kontekście rzeczywistych interesów Republiki Iranu. Ponadto, dużą wagę przywiązano do rygoryzmu religijnej poprawności, który w znacznym stopniu wpływa na współczesną postawę i relacje międzypaństwowe Iranu w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnego pluralizmu. W pracy uwzględniono zmieniające się realia, przedstawiając możliwe prognozy dalszego rozwoju stosunków międzynarodowych oraz ich dynamiki, włączając w to wszelkie reperkusje związane z negatywnym rozwiązaniem współczesnych sporów.

Za pomocą krytyki literatury badanego tematu wskazuje się, że podjęta problematyka była przedmiotem wcześniejszych analiz, ale poddawana została badaniom zagadnień, które dotyczyły wyłącznie wybranych obszarów, prezentując tym samym częściowy obraz podniesionej tematyki. Uzyskane wyniki badań mogą zostać wykorzystane w praktyce stanowiąc podstawy do bardziej szczegółowych analiz dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego Bliskiego Wschodu toteż w pracy podjęto szereg analiz, które miały na celu znalezienie źródeł społeczno-politycznych uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie i rozwój bezpieczeństwa militarnego Iranu, w rezultacie czego, możliwe było wyjaśnienie rzeczywistych aspiracji politycznych tego państwa w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.