Start Reading

Hôn nhân và hạnh phúc: Suy luận theo năm, tháng, ngày, giờ sinh

Ratings:
183 pages3 hours

Summary

Năm, tháng, ngày, giờ sinh của mỗi người chứa hơn 52 vạn thông tin về mối quan hệ giữa bản thân và hoàn cảnh sinh sống, trong đó có vận mệnh của bản thân, hôn nhân và tình yêu. Sách cung cấp cho quý bạn những phương pháp tìm hiểu những thông tin ấy.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.