Start Reading

Kinh Dịch: Những phương pháp tự dự đoán nhanh

Ratings:
169 pages1 hour

Summary

Người quân tử sắp làm việc gì, thì dùng bói phệ mà hỏi Dịch. Dịch nhận được mệnh bói phệ và trả lời nhanh như tiếng vang; không kể xa gần, sâu tối, Dịch cũng biết được cái gì sẽ xảy ra. Nếu Dịch không phải là cái gì rất tinh vi trong thiên hạ thì đâu có làm được như vậy?

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.