Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı”

Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı”

Read preview

Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı”

Length:
527 pages
4 hours
Released:
Feb 17, 2015
ISBN:
9781311986535
Format:
Book

Description

Bu kitabı hazırlamaya 2010 yılında başladım ve 2014 yılında tamamladım. Kuşkusuz bu çalışmada pek eksik ve hata bulunacaktır. Bunu peşinen kabul ediyorum. İnsan, hata ve yanlış yaparak öğrenen bir varlıktır. Yanılmak insana özgüdür. Aslolan hatada ısrar etmemektir. Doğruyu ve gerçeği gördüğünde kabul edebilmektir.

Bu çalışmanın; Evrenin Yaratıcısı ve insanların Rabbi Allah'ın Evrensel Çağrısı'nın, insanlara açık ve berrak bir anlatımla ulaşmasına küçük de olsa katkı sağlayacağını umut ediyorum.

Alim, Hakim ve Yaratıcı Allah evreni yoktan var etti. Dünyayı, üzerinde yaşam için elverişli kıldı. Sonra da insanı yerden bitki bitirir gibi yarattı. (Nuh/17) Evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları insanın emrine amade kıldı, insana tüm varlıklardan, evrendeki enerjilerden yararlanma olanağını lütfetti. Keza evrene ve evrendeki tüm varlıklara hiç duraksamaksızın ve hiç aksamaksızın tıkır tıkır işleyen muhteşem, mükemmel, şahane ve fevkalade bir düzen yerleştirdi. Bu, hiç değişmeyen bir denge halidir. Bu düzende uyum vardır, ahenk ve insicam vardır. Evrendeki her varlık bir misyon üstlenmiştir. Her varlık kendi işini yapar. Kendisine verilen görevleri eksiksiz ve aksatmaksızın yerine getirir. Bütün bunların hepsi evren yasalarını oluşturur. Allah bu düzen ve dengenin adına ‘Sünnetullah’ yani ‘Allah’ın sünneti’ demektedir. Allah’ın sünnetinde değişiklik olmaz. Tenakuz da olmaz. Fazlalık da, eksiklik de olmaz.
Toplumsal, ahlaki, ekonomik, siyasal şartlar oluştuğunda ve takdir ettiği zamanlarda, arınmaları, mutluluğa erişmeleri ve kurtuluşa kavuşmaları için muhtaç oldukları evren yasalarının tüm bilgilerini içeren kitapları insanlar arasından seçtiği elçileri vasıtasıyla insanlara gönderdi. Yüce Tanrı’nın tüm insanlar için gönderdiği son kelamı, önceki milletlere gönderilen Tevrat, Zebur, İncil ve diğer kitapları onaylayan ve doğrulayan; bilimsel, ekonomik, sosyal, siyasal ve fikirsel konular dahil yaşamın tüm alanlarında insanların ihtiyaç duyacakları her türlü bilgileri ve gerçekleri içeren en ekmel kitap olarak Kuran; en güzel öğüt, en iyi, en güzel ve en doğru hadis, umut veren ve yol gösteren, karanlıklardan aydınlığa çıkartan ışık, insanlara yol gösteren rehber ve kılavuz, doğruyu yanlıştan ayıran ölçü, adaleti, çalışmayı, barışı ve iyilik yapmayı öğütleyen; yalan söylemeyi, Allah ile aldatmayı, şirki, iki yüzlülüğü, zulmün her türünü, anarşi ve terörü yasaklayan, ölülere değil dirilere hitap eden en güzel Allah kelamıdır. Hz. Ali 'Kuran, sade, basit ve anlaması kolay bir kitaptır. Ne var ki insanlar dini anlaşılmaz hale getirdiler ve zorlaştırdılar' der. Allah da pek çok ayette Kuran’ın apaçık, iyice anlaşılması için çok kolaylaştırılmış bir kitap olduğunu bildirir. Kendi ifadesiyle Tanrı'nın son olarak gönderdiği kitap olan Kuran; eksiksiz ve fazlasızdır, her bakımdan yeterlidir. Yani Allah neleri yasaklamış, neleri helal kılmış, neleri emretmiş, neleri öğütlemiş ise bunların hepsi Kuran’da mevcuttur ve bu konular herkesin anlayabileceği şekilde örnekler verilerek ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Özetle İlahi dinlerin sonuncusu İslam'ın Kitabı Kuran'ı özgün şekliyle anlamak isteyen ve dileyen herkes bunu başarabilir. Bu husus, yani Kuran'ı okuma, anlama, kavrama ve öğrenme san’atı kimsenin tekelinde değildir. Tüm dinlerde ruhban sınıfını ve din adamı sınıfını yasaklayan Kuran; ırkı, dili, rengi ve inancı ne olursa olsun herkese hitap ederken milliyet farkı gözetmez, rütbe ve unvan ayrımı yapmaz. İnsanların aklını kullanmalarını, Kuran’ı iyice okumalarını, üzerinde uzun düşünmelerini tavsiye eder. Aklını kullanmayanların üzerlerine pislik yağdırılacağını ihtar ve ihbar eder, hatırlatır. Bazılarının iddia ettikleri gibi Kuran MUĞLAK (anlaşılması, öğrenilmesi, kavranması zor) değil, MÜBİNDİR, MÜBEYYİNDİR (açık seçik, ayan beyan, öğrenilmesi, anlaşılması kolay).

Released:
Feb 17, 2015
ISBN:
9781311986535
Format:
Book

About the author

Türkiye ve dünyanın öteki ülkelerinde eşsiz ve yeterli kitabımız Kuran'ın bilinmesi, doğru ve iyi anlaşılması için fevkalade zor, meşakkatli ve çetin çabalar harcayan, yoğun emekler veren, bu konu üzerinde bıkmadan-usanmadan uzun uzun düşünen, aklını işleten, araştıran, sorular soran, kısaca aklını kullanan; bunları yaptıkları için anlayışsızlıklarla, haksız ve yersiz suçlamalarla, çirkin iftiralara uğrayan, akla hayale gelmeyen çeşitli engellerle karşılaşan, sıkıntılar ve çileler çeken çok güzide, saygın ve değerli tüm bilgin, fikir ve düşünce adamı ve araştırmacılara; hassaten eserlerinden, fikirlerinden, görüşlerinden ve düşüncelerinden yararlanma şansına mazhar olduğum başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere Abdulaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Gökhan Kolay, Hakkı Yılmaz, Hüseyin Atay, Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Sağ, Nuri Tulum, Rıdvan Şanal, Savaş Ören, Yaşar Nuri Öztürk ve burada isimlerini yazamadığım, ancak bu konuda emek harcayan bütün bilim, fikir ve düşünce insanlarına en içten duygularımla teşekkür etmeyi borç bilirim. Ayrıca kitabın hazırlanmasında, basımında, dağıtımında ve okuyucuya ulaşmasında emeği geçen ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.


Related to Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı”

Related Books

Book Preview

Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı” - Cuma Ali Yürekli

TEŞEKKÜR

Türkiye ve dünyanın öteki ülkelerinde eşsiz ve yeterli kitabımız Kuran'ın bilinmesi, doğru ve iyi anlaşılması için fevkalade zor, meşakkatli ve çetin çabalar harcayan, yoğun emekler veren, bu konu üzerinde bıkmadan-usanmadan uzun uzun düşünen, aklını işleten, araştıran, sorular soran, kısaca aklını kullanan; bunları yaptıkları için anlayışsızlıklarla, haksız ve yersiz suçlamalarla, çirkin iftiralara uğrayan, akla hayale gelmeyen çeşitli engellerle karşılaşan, sıkıntılar ve çileler çeken çok güzide, saygın ve değerli tüm bilgin, fikir ve düşünce adamı ve araştırmacılara; hassaten eserlerinden, fikirlerinden, görüşlerinden ve düşüncelerinden yararlanma şansına mazhar olduğum başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere Abdulaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Gökhan Kolay, Hakkı Yılmaz, Hüseyin Atay, Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Sağ, Nuri Tulum, Rıdvan Şanal, Savaş Ören, Yaşar Nuri Öztürk ve burada isimlerini yazamadığım, ancak bu konuda emek harcayan bütün bilim, fikir ve düşünce insanlarına en içten duygularımla teşekkür etmeyi borç bilirim. Ayrıca kitabın hazırlanmasında, basımında, dağıtımında ve okuyucuya ulaşmasında emeği geçen, Murat Ukray ve e-Kitap Projesi’ne ve herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

ÖNSÖZ

Alim, Hakim ve Yaratıcı Allah evreni yoktan var etti. Dünyayı, üzerinde yaşam için elverişli kıldı. Sonra da insanı yerden bitki bitirir gibi yarattı. (Nuh/17) Evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları insanın emrine amade kıldı, insana tüm varlıklardan, evrendeki enerjilerden yararlanma olanağını lütfetti. Keza evrene ve evrendeki tüm varlıklara hiç duraksamaksızın ve hiç aksamaksızın tıkır tıkır işleyen muhteşem, mükemmel, şahane ve fevkalade bir düzen yerleştirdi. Bu, hiç değişmeyen bir denge halidir. Bu düzende uyum vardır, ahenk ve insicam vardır. Evrendeki her varlık bir misyon üstlenmiştir. Her varlık kendi işini yapar. Kendisine verilen görevleri eksiksiz ve aksatmaksızın yerine getirir. Bütün bunların hepsi evren yasalarını oluşturur. Allah bu düzen ve dengenin adına ‘Sünnetullah’ yani ‘Allah’ın sünneti’ demektedir. Allah’ın sünnetinde değişiklik olmaz. Tenakuz da olmaz. Fazlalık da, eksiklik de olmaz.

Toplumsal, ahlaki, ekonomik, siyasal şartlar oluştuğunda ve takdir ettiği zamanlarda, arınmaları, mutluluğa erişmeleri ve kurtuluşa kavuşmaları için muhtaç oldukları evren yasalarının tüm bilgilerini içeren kitapları insanlar arasından seçtiği elçileri vasıtasıyla insanlara gönderdi. Yüce Tanrı’nın tüm insanlar için gönderdiği son kelamı, önceki milletlere gönderilen Tevrat, Zebur, İncil ve diğer kitapları onaylayan ve doğrulayan; bilimsel, ekonomik, sosyal, siyasal ve fikirsel konular dahil yaşamın tüm alanlarında insanların ihtiyaç duyacakları her türlü bilgileri ve gerçekleri içeren en ekmel kitap olarak Kuran; en güzel öğüt, en iyi, en güzel ve en doğru hadis, umut veren ve yol gösteren, karanlıklardan aydınlığa çıkartan ışık, insanlara yol gösteren rehber ve kılavuz, doğruyu yanlıştan ayıran ölçü, adaleti, çalışmayı, barışı ve iyilik yapmayı öğütleyen; yalan söylemeyi, Allah ile aldatmayı, şirki, iki yüzlülüğü, zulmün her türünü, anarşi ve terörü yasaklayan, ölülere değil dirilere hitap eden en güzel Allah kelamıdır. Hz. Ali 'Kuran, sade, basit ve anlaması kolay bir kitaptır. Ne var ki insanlar dini anlaşılmaz hale getirdiler ve zorlaştırdılar' der. Allah da pek çok ayette Kuran’ın apaçık, iyice anlaşılması için çok kolaylaştırılmış bir kitap olduğunu bildirir. Kendi ifadesiyle Tanrı'nın son olarak gönderdiği kitap olan Kuran; eksiksiz ve fazlasızdır, her bakımdan yeterlidir. Yani Allah neleri yasaklamış, neleri helal kılmış, neleri emretmiş, neleri öğütlemiş ise bunların hepsi Kuran’da mevcuttur ve bu konular herkesin anlayabileceği şekilde örnekler verilerek ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Özetle İlahi dinlerin sonuncusu İslam'ın Kitabı Kuran'ı özgün şekliyle anlamak isteyen ve dileyen herkes bunu başarabilir. Bu husus, yani Kuran'ı okuma, anlama, kavrama ve öğrenme san’atı kimsenin tekelinde değildir. Tüm dinlerde ruhban sınıfını ve din adamı sınıfını yasaklayan Kuran; ırkı, dili, rengi ve inancı ne olursa olsun herkese hitap ederken milliyet farkı gözetmez, rütbe ve unvan ayrımı yapmaz. İnsanların aklını kullanmalarını, Kuran’ı iyice okumalarını, üzerinde uzun düşünmelerini tavsiye eder. Aklını kullanmayanların üzerlerine pislik yağdırılacağını ihtar ve ihbar eder, hatırlatır. Bazılarının iddia ettikleri gibi Kuran MUĞLAK (anlaşılması, öğrenilmesi, kavranması zor) değil, MÜBİNDİR, MÜBEYYİNDİR (açık seçik, ayan beyan, öğrenilmesi, anlaşılması kolay).

Keza Kuran MÜCMEL (sınırlı, yetersiz, dar, eksik, içindeki bazı ayetleri hükümden kaldırılmış bir kitap) değil, MUFASSALDIR (din ile ilgili hiç bir konuyu eksik bırakmayan, ele aldığı her konuyu ayrıntılı olarak ve örneklerle anlatıp açıklayan bir kitaptır.) Bir din Allah tarafından gönderilmiş ve insanlar tarafından tahrif edilmemiş, çarpıtılmamış, bozulmamış ve değiştirilmemiş ise o din ilahi dindir. Tanrı tarafından elçi vasıtasıyla gönderilen bir dine, zaman içinde insanlar tarafından bir takım ilaveler yapılarak veya dinin bazı hükümleri ve kuralları dinden çıkartılarak din üzerinde tahrifat yapıldığı takdirde, o din ilahi din olma niteliğini yitirir. İslam dininden önce gönderilen Zebur, Tevrat ve İncil’in yukarıda anlatıldığı şekilde bir takım tahrifata uğramaları nedeniyle, Allah son din olarak gönderdiği Kuran’ı böyle bir tahrifat riskine karşı bizzat kendi koruması altına almıştır.

Arı duru, yeterli, eksiksiz, fazlalıksız, eskimez, pörsümez, her zaman geçerli, canlı ve aydınlatıcı ve yararlı mesajlar veren; apaçık, her şeyi ayrıntılı olarak ve biz insanların anlayabileceği sade bir dille anlatan Kuran, akla hitap eder ve ayrıca bilimle, akılla, sağduyu ile çelişen ve bilimsel bir temele dayanmayan, aklın kabul etmeyeceği herhangi bir şifre içermez. Şayet şu an için anlamını tam olarak bilemediğimiz ve çözemediğimiz bazı harfler, harf grupları veya ayetler varsa, bunlar bir şifreleme işi olmayıp insan aklının üzerinde araştırması, çalışması ve düşünmesi gereken konular ve cevaplanması gereken sorulardır.

Özetle Kuran, aklın kabul etmeyeceği ve akıl tarafından anlaşılması imkansız hüküm veya mesajlar içermez. Çok gelişmiş ve karmaşık bir sisteme göre çalışan bir makinenin veya otomobilin nasıl verimli ve uzun ömürlü kullanılacağını nasıl ki o makineyi veya otomobili tasarlayan ve üreten mühendis en iyi bilirse; insanı yaratan Tanrı, insanın dünyada huzurlu, mutlu, özgür ve güven içinde, her türlü demokratik haklara sahip olarak yaşayabilmesi için onun ihtiyaç duyacağı bilgileri bir kitapta toplayarak insanlara bildirdi.

İnsana düşen bu mesajı iyi anlamak ve öğrendiği bilgileri yaşama geçirerek kendi yaşamını olgun, yetkin, kaliteli, medeni, ileri hale getirmek. Bu nedenle Tanrı mesajını bir dizi şifrelere endekslemedi. Özel, seçilmiş, üstün, veli, mehdi, şeyh, imam, pir gibi adına ne derseniz deyin belli kişilerin anlayıp kavrayacağı, bunların dışında kalan insanların ne yaparlarsa yapsınlar anlamalarının imkansız olduğu bir kitap göndermiş olsaydı, bu, Tanrı için -haşa- hata, Kuran içinse bir eksiklik olurdu ki, böyle bir kusur Tanrı’ya asla ve kata atfedilemez. Allah alimdir, hakimdir ve hikmet sahibidir. O, yanılmaz ve hata yapmaz. 0; eksik, kusurlu, hatalı, yanlış, eğri ve rastgele bir iş yapmaz. O’nun yaptığı işlerin ve yarattıklarının tamamı hayırlıdır, yararlıdır, gereklidir, önemlidir, güzeldir, mükemmeldir, muhteşemdir, harikadır, doğrudur, kusursuzdur, eksiksizdir ve yerli yerindedir. Evren ve içindekileri bir düzene ve dengeye oturtup yerleştirmiştir. Hata ve yanlış, günah işlemek yapmak biz insanlara has niteliklerdir. Bu nedenle Kuran’ı seçilmiş kişilerin anlayabileceğini iddia etmek evvelemirde Allah’a hakarettir ve iftiradır.

Bu kitabı hazırlamaya 2010 yılında başladım ve 2014 yılında tamamladım. Kuşkusuz bu çalışmada pek eksik ve hata bulunacaktır. Bunu peşinen kabul ediyorum. İnsan, hata ve yanlış yaparak öğrenen bir varlıktır. Yanılmak insana özgüdür. Aslolan hatada asrar etmemektir. Doğruyu ve gerçeği gördüğünde kabul edebilmektir.

Bu çalışmanın; Evrenin Yaratıcısı ve insanların Rabbi Allah'ın Evrensel Çağrısı'nın, insanlara açık ve berrak bir anlatımla ulaşmasına küçük de olsa katkı sağlayacağını umut ediyorum.

ŞUBAT 2015

Cuma Ali Yürekli

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

ÖNSÖZ

NEDEN BÜYÜK HABER?

1. KURAN'IN NİTELİKLERİ

KUR'AN TANRI KELAMIDIR

KURAN APAÇIK BİR KİTAPTIR. ANLATTIĞI KONULARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER VERİR

KURAN EVRENSEL BİR ÇAĞRIDIR

KURAN HER ŞEYİ AÇIKLAR

KURAN, İNSANLARIN SORABİLECEĞİ HER SORUNUN CEVABINI VERİR

KURAN EKSİKSİZ VE AŞINMAZ BİR KİTAPTIR

KURAN'DA HER ŞEY AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞTIR

EN GÜZEL SÖZ KURAN'DIR

EN GÜZEL HADİS KURAN'DIR

KURAN ÇELİŞKİSİZ KİTAPTIR

KURAN'DA EKSİKSİKLİK VE FAZLALIK YOKTUR

KURAN, HER KONUDA YETERLİ BİR KİTAPTIR

KURAN ŞEREFLİ VE MÜKEMMEL BİR KİTAPTIR

KUR'AN HER KONUDA EN GÜZEL UYARIDIR

KUR'AN TANRI'DAN GELEN BİR MÜJDEDİR

KURAN, ALLAH’IN DEĞİŞMEZ SÜNNETİ: EVREN YASALARINI ANLATIR

KURAN İNSANLARI İYİYE VE GÜZELE KILAVUZLAR. DOĞRU YOLU GÖSTEREN REHBERDİR

KURAN, İNSANLAR İÇİN İYİLİKTİR. İNSANLARA KURTULUŞ REÇETESİ VERİR

KURAN BÜYÜK BİR HABERDİR

KURAN, MEDENİYETTİR. İNANANLARI KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARIR

KURAN KENDİNİ AÇIKLAR VE YORUMLAR

KURAN KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. ANLAMAK VE ÖĞRENMEK ZOR DEĞİLDİR.

KURAN ZORLUĞU DEĞİL, KOLAYLIĞI TAVSİYE EDER

KURAN'IN KORUYUCUSU VE ÖĞRETİCİSİ ALLAH'TIR

KURAN DİN ADAMLARI SINIFINA, RUHBANLIĞA ONAY VERMEZ

KURAN; TEVRAT, İNCİL VE ZEBUR GİBİ DAHA ÖNCE İNSANLARA GÖNDERİLEN KİTAPLARI ONAYLAR, TAMAMLAR VE DÜZELTİR

KURAN SON KİTAPTIR

2. İSLAM DİNİNİN NİTELİKLERİ

İSLAM TÜM ZAMANLARIN DİNİDİR VE EN YETKİN DİNDİR

İSLAM EKSİKSİZ, AŞINMAZ, ESKİMEZ VE PÖRSÜMEZ BİR DİNDİR

İSLAM GÜÇLÜ VE PÜRÜZSÜZ BİR DİNDİR

İSLAM HANİF, TEK TANRILI BİR DİNDİR

İSLAM BARIŞ, SEVGİ VE KARDEŞLİK DİNİDİR

İSLAM, TANRI DİNİDİR, ŞİRKET DİNİ DEĞİL

3. BAŞLICA KURAN BUYRUKLARI

KURAN HER AN YENİ BİR İŞ VE OLUŞTA OLMAMIZI İSTER

KURAN, ‘EMANETİ’ KORUYUN DER

4. KURAN ‘EN GÜZEL VE EN KARLI ALIŞ VERİŞ’İN NE OLDUĞUNU BİLDİRİR

KURAN ANNE VE BABAYA SAYGI GÖSTERMEYİ VE AKRABAYA YARDIM ETMEYİ EMREDER

KURAN İYİLİK YAPMAYI EMREDİR

KURAN VERGİ VERMEYİ EMREDER

KURAN DUAYI, SALATI İKAME ETMEYİ ÖĞÜTLER

KURAN, İNSANLARIN HACCA GİTMELERİNİ İSTER

KURAN DOĞRULUĞU VE DÜRÜSTLÜĞÜ TAVSİYE EDER

KURAN SABIRLI OLMAYI, GÜÇLÜKLERE KARŞI GÖĞÜS GERMEYİ TAVSİYE EDER

KURAN ‘ALLAH'TAN UMUT KESMEYİN’ DER

KURAN, BARIŞI YERYÜZÜNDE EGEMEN KILMAMIZI İSTER

5. YASAKLANAN EYLEMLER

KURAN’IN BİLDİRDİĞİ EN BÜYÜK YASAK: ŞİRK.

KURAN; YALAN SÖYLEMEYİ, SÖZÜNDE DURMAMAYI, EMANETE İHANET ETMEYİ VE RÜŞVETİ MEN EDER

KURAN, İNSANLARIN SINIFLARA, KASTLARA VEYA GRUPLARA AYRILMALARINI VE KÖLELİĞİ YASAKLAR

KURAN ADAM ÖLDÜRMEYİ VE HIRSIZLIK YAPMAYI YASAKLAR

KURAN HAHAMLIĞI, PAPAZLIĞI, DİN ADAMI SINIFINI VE RUHBANLIĞIN HER TÜRÜNÜ ONAYLAMAZ

ALLAH; ALLAH İLE ALDATMAYA KARŞI İNSANLARI UYARIR: ‘SAKIN, SİZİ ALDATANLAR ALLAH İLE ALDATMASIN!’

6. İNSAN, AKIL VE KURAN

KURAN, AKLI KULLANMAYI, İŞLETMEYİ VE ÇALIŞTIRMAYI EMREDER. İSANLARI DÜŞÜNMEYE ÇAĞIRIR

KUR’AN BİLİM ÖĞRENMEYİ EMREDER

GAYBI, İLERİDE OLACAKLARI, YANİ İNSANLARIN BİLMEDİKLERİNİ YALNIZ ALLAH BİLİR

7. KURAN TÜM İNSANLARA HİTAP EDER

KURAN'IN MAHATABI BÜTÜN İNSANLARDIR

ALLAH HER TOPLUMA ELÇİ GÖNDERDİ

ALLAH, HER TOPLUMA KENDİ DİLLERİNDE KİTAP GÖNDERMİŞTİR

KURAN DİRİLER İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR

İNSAN İNANIP İNANMAMAKTA ÖZGÜR BIRAKILMIŞTIR

DİNDE ZORLAMA VE TİKSİNDİRME YASAKLAMIŞTIR

KURAN GERÇEK KURTULUŞUN REÇETESİNİ VERİR

KURAN: 'GÜVENİP DAYANMAK İÇİN ALLAH YETER'

KURAN: 'DİNİ YALNIZ ALLAH'A ÖZGÜLE'

KURAN: ‘YALNIZ ALLAH'A KUL OL OLUN’ DER

KURAN: ‘YALNIZ ALLAH’IN BUYRUKLARINI İÇEREN KURAN'A UY’

KURAN İNSANA, 'YALNIZ ALLAH’I VEKİL VE VELİ EDİN' DER

KURAN, TÜM ÖVGÜLERİN VE YÜCELTMENİN ALLAH’A YAPILMASINI EMREDER

KURAN: HER NE İHTİYACINIZ VARSA YALNIZ ALLAH'TAN İSTEYİN

KURAN: EY İNSANLAR ALLAH'IN KORUMASI ALTINA GİRİN

KURAN: İÇİNİZDE İYİLİĞE ÇAĞIRAN BİR TOPLULUK OLSUN

KURAN: ALLAH'TAN ASLA ÜMİT KESMEYİN

ALLAH TEVBE EDENLERE AZAP ETMEZ

8. KURAN VE ELÇİLER

ALLAH HER MİLLETE BİR ELÇİ GÖNDERMİŞTİR

KURAN: HELALİ VE HARAMI ALLAH BELİRLER, İNSANLAR DEĞİL

ELÇİLER ŞEFAAT EDECEKLER Mİ? ELÇİLER, ALLAH’IN CEZALANDIRACAĞI KİMSELERİ O’NUN AZABINDAN KURTARABİLİRLER Mİ?

KENDİSİ İÇİN VE BAŞKASI İÇİN DUA VE RİCA BU DÜNYADA GEÇERLİDİR

9. KURAN'I KARARTMAYA ÇALIŞMAK VE GRUPLARA AYRILMAK YASAKLANMIŞTIR

KURAN; İNANANLARIN MEZHEP, TARİKAT, CEMAAT, HİZİP, FIRKA VE GRUPLARA AYRILMALARINI ONAYLAMAZ

ALLAH, KURAN, ELÇİ VE DİN ADINA UYDURULAN RİVAYETLERE DİKKAT ÇEKEN KURAN 'ALLAH'IN AYETLERİNİ KARARTMAYIN!' DER

DİP NOTLAR:

KAYNAKÇA

GİRİŞ

NEDEN BÜYÜK HABER?

Allah, Sad suresi 67. ayetinde Bu Kuran büyük bir haberdir buyurmaktadır. Neden Kuran gerçekliği? Bu sorunun cevabı gerçeklik sözcüğünün anlamında yatmaktadır:

1. Gerçek olanın, fiilen var olanın ve sadece düşünce ürünü olmayanın özelliği; hakikat.

2. Düşlenene, kurgusal olana karşıt olarak gerçek olan, gerçekleşmiş olan.

3. İsteklere, yanılsamalara karşıt olarak, olduğu haliyle gerçek yaşam.

4. Bir şeyin gerçek olduğunu bütünüyle ortaya koyan şeyin niteliği; aslına sadık anlatım.

5. Günlük yaşamdaki anlamı ‘Var olan her şey’ demektir. Bilimde, dinde ve felsefede farklı anlamları vardır. Düşünceden bağımsız olarak zamanda ve mekanda yer kaplayan her şey gerçektir. Herhangi bir şeyin gerçekliği insan zihnine bağlı olmaksızın var olmasıdır.

Bu bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz:

İnsanlar kabul etseler de etmeseler de, inansalar da inanmasalar da, içindeki bilgileri ve gerçekleri onaylasalar da onaylamasalar da, çağrısına kulak verseler de vermeseler de, öğüdüne uysalar da uymasalar da Kuran vardır, gerçektir ve haktır. Çünkü o Tanrı kelamıdır, insan sözü değildir ve gerek günümüz insanlarına, gerekse Dünya’nın sonuna kadar gelecek olan bütün insanlara hitap eden ve onları doğrudan ve yakından ilgilendiren BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR HABERDİR.

ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA:

Bu çalışmadaki 'Kuran buyruğu', 'Kuran tavsiyesi' veya 'Kuran çalışmayı ve yardım etmeyi emreder' 'Kuran kötülük ve haksızlık yapamayı men eder' gibi ifadelerle kastedilen ve anlatılmak istenen şeylerin tamamının, yani Kuran'daki tüm emirlerin, yasakların, öğütlerin, tavsiyelerin ve açıklamaların; özetle Kuran'nın kendisinin Allah kelamı olduğu gerçeği unutulmamalı. Çünkü Allah, biz insanlara söylemek, bildirmek, anlatmak ve açıklamak istediği her şeyi Kuran vasıtası ile bildirmiştir.

1. KURAN'IN NİTELİKLERİ

Kuran arı-duru bir kitaptır. Dili sade, yalın ve saftır. Kuran bir konuyu anlatırken, bir şeyi tavsiye ederken, bir konuda hüküm ve kural koyarken dolambaçlı yollara gitmeden doğrudan doğruya ve açıkça anlatır. Kuran mesajlarını herkesin anlayabileceği bir üslupla vermiştir. Kuran’a inanan, onu anlamak, kavramak ve öğrenmek için okuyan her insan Kuran’ın anlatmak istediklerini kolaylıkla anlayabilir ve kavrayabilir. Çükü bu kitabı insanlara gönderen yüce Yaratıcı, onun bizim tarafımızdan anlaşılmasını istemektedir. Tanrı, mesajlarının bir sır olarak kitapların tozlu sayfaları arasında kalmasını ya da seçilmiş, özel konuma sahip, bir takım ad ve unvanlar taşıyan insanların anlamalarını, geri kalan insanların ise anlamamalarını istemiş değildir. Kaldı ki, muhatapları olan insanların anlayamayacakları bir kitap göndermek ve bu kitabın tavsiyelerine ve emirlerine uymadıklarından dolayı insanları sorumlu tutmak Allah’ın adaleti ile bağdaşmaz.

KUR'AN TANRI KELAMIDIR

Kuran'ın sahibi ve onu bize gönderen Allah'tır. O, hiçbir millete kendi mesajlarını bir elçisi aracığıyla bildirmeden o milleti sorumlu tutmayacağını açıklamıştır. Kuran da, insanları uyarmak ve müjdelemek için Tanrı’nın bizlere gönderdiği şerefli bir kelamdır. İnsan sözü veya rivayetler yığını değildir:

Bu Kuran şerefli bir elçi aracılığı ile size indirilen Tanrı sözüdür.

Hakka/40

Bilesiniz ki, Kuran’ı Allah indirmiştir.

Hud/14

Bu Kuran'ı; en üstün, en güçlü, her şeyi bilen Allah indirmiştir.

Mümin/2

Kuran alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Hakka/43

Bu Kuran Allah'tandır. Allah dışında birileri tarafından uydurulmuş değildir; daha önce gönderilen Tevrat, İncil ve diğerlerini onaylayan ve kendisinin de ayrıntılı bir açıklamasını yapan bir kitaptır. Doğruluğundan asla kuşku olmayan bu Kuran'ı, alemlerin Rabbi göndermiştir.

Yunus/37

Ey Muhammed! Biz bu Kuran'ı sana sıkıntı çekesin ve huzursuz olasın diye değil, Allah’a saygı duyanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

Taha /2-4

Hiç kuşkusuz bu şerefli bir Kuran'dır. Allah tarafından titizlikle korunmaktadır. Kuran'ı ancak zihinlerini şirk pisliğinden temizleyenler anlayıp kavrayabilir. Kuran alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Vakıa /77-80

Kuran'ı göklerin ve yerin gizliliklerini bilen Allah indirmiştir.

Furkan/6

Ey Elçi! De ki: 'Allah size Kuran'ı en ayrıntılı bir şekilde indirmişken, Allah'tan başkasının hakemliğine, sözlerine mi uyayım?' Kendilerine kitap gönderdiğimiz; Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar Kuran'ın Rablerinden gerçek olarak indirildiğini çok iyi bilirler. Sakın onların yaldızlı sözlerine kanarak kuşkulananlardan olma!

Enam/114.

Kuşkusuz Kuran'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da elbette yine biziz.

Hicr/9

Bu Kuran da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için o Kuran'a uymalısınız, erdemli davranmalısınız. Ortak koşucular artık: 'Bizden önceki Yahudi ve Hıristiyanlara kitap verildi. Biz ise onların öğretilerinden habersizdik' diyemezsiniz. Yahut: 'Bize de kitap gönderilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk' da diyemezsiniz. Size Rabbinizden bir delil, bir hidayet, bir kurtuluş yolu ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri azabın en büyüğüyle cezalandıracağız!

Enam/155-157.

Kuran, envüstün, her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. Ey Muhammed! Hiç kuşkun olmasın ki, Biz bu Kuran'ı sana gerçek olarak indirdik. Sen dini sadece Allah özgüleyerek kulluk et!

Zümer/1-2

Ey Muhammed! Hiç kuşkusuz Kuran'ı sana parça parça, bölüm bölüm biz indirdik, biz!

İnsan/23

Ey insanlar! Bu öyle bir kitaptır ki, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah’ın, ayetlerini kolaylaştırdığı ve sonra da ayrıntılı olarak açıkladığı bir kitaptır.

Hud/1

KURAN APAÇIK BİR KİTAPTIR. ANLATTIĞI KONULARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER VERİR

Kuran, İslam dini ile ilgili olarak inanan bir insanın bilmesi ve öğrenmesi gereken, ihtiyaç duyabileceği her türlü konuyu herkesin anlayabileceği ve kavrayabileceği şekilde anlatır. Ayrıca öğrendiklerini günlük yaşamında nasıl uygulaması gerektiğini de açıklar.

Özetle din denince akla gelebilecek ve bir müminin ihtiyacı olan tüm bilgileri ayrıntılı şekilde açıklamıştır Kuran. Kuran'ın 'apaçık' bir kitap olduğunu bizzat Kuran'ı yazan ve bize gönderen Allah söylemektedir:

Ey kitap sahipleri! Tevrat ve İncil’de gizlediğiniz ve tahrif ederek değiştirdiğiniz birçok gerçeği ve hükmü açığa çıkartan; bir çoğunu da yüzünüze vurmayan, Allah’ın gönderdiği bir aydınlık ve apaçık bir Kuran’ı size tebliğ eden elçimiz geldi. O Kuran mesajlarına inanarak Yaratıcının iradesine uygun davrananları Allah, barış ve huzur yollarına kılavuzlar, karanlıklardan aydınlığa çıkartarak dosdoğru yola iletir.

Maide/15-16

Sizden önce yaşamış Nuh, Ad ve Semud halklarının ve onlardan sonra gelip de sayılarını sadece Allah'ın bildiği halkların haberleri size ulaşmadı mı? Elçilerin her biri kendi halklarına Allah’a ortak koşmamalarını ve Allah'ın apaçık ayetlerini kendi dilleriyle bildirmişlerdi. Fakat onlar elçileri konuşturmadılar, mesajlarını dinlemediler. Ve ‘Biz size gönderilene inanmıyoruz. Bizim yalnız kendisine kulluk etmeye çağırdığınız şey hakkında da değişik kuşkularımız var!’ diyerek mesajlarımızı reddetmişlerdi.

İbrahim/9

Biz Muhammed’e şiir öğretmiş değiliz. Zaten ona şiir öğrenmek gerekmez de. Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilen ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kuran’dır.

Yasin/69

Tarih bilgisinden yoksun cahiller, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir kanııt gelmeli değil miydi? derler. Daha öncekiler de onların söylediklerinin aynısını söylemişlerdi. Kafa yapıları birbirine nasıl da benziyor! Biz ayetleri yürekten inanacak olanlar için açık ve anlaşılır bir şekilde açıklamışızdır.

Bakara/118

Yemin olsun, insanların iyice anlamaları için Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik.

İsra/89

Yemin olsun! Biz, herkes düşünüp anlasın ve öğüt alsın diye Kuran’da insanlara her türden örnekler verdik. Bu Kuran’ı pürüzsüz okumanız, öğüt almanız ve Allah'tan sakınmanız için Arapça olarak indirdik.

Zümer/27-28

Eğer Biz bu Kuran’ı bir dağın sorumluluğuna verseydik, Allah’a olan saygıdan dolayı o dağın titreyip paramparça olduğunu görecektin. Biz bu örnekleri insanlar iyice düşünsünler diye veriyoruz.

Haşr/21

Yemin olsun! Biz size her şeyi açık açık anlatan ayetler, sizden önce yaşamış insanlardan örnekler ve erdemliler için de bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

Nur/34

Yemin olsun! Biz, her şeyi apaçık bildiren ayetler indirmiş bulunuyoruz. Allah, isteyip dileyeni dosdoğru yola iletir.

Nur/46

İste biz Kuran’ı apaçık, anlaşılır ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah, isteyip dileyeni doğruya ulaştırır.

Hac/16

Gerçekten bu inkarcılara gerçekleri bilimsel olarak ve en ince ayrıntısına varıncaya kadar açıkladığımız bir kitap gönderdik. Bu kitap inanan bir toplum için dosdoğru bir yol gösterici ve bir aynı zamanda iyilik kaynağıdır.

Araf/52

Kuran gerçekleri apaçık açıklayan kitaptır.

Yusuf/1

Bu Kuran dili Arapça olan bir topluma, anlamaları için ayetleri iyice açıklanmış, kendi dillerinde gönderilen müjdeci ve uyarıcı bir kitaptır.

Fussilet/3-4

Eğer Biz bu Kuran'ı Arapçadan başka bir dilde indirseydik, ortak koşucular şöyle diyeceklerdi: ‘Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi, Arap'a yabancı dilde yazılmış bir kitap mı gönderilir?’’Ey Muhammed! İster Arapça olsun, ister başka bir dilde indirilmiş olsun o Kuran inanmak isteyen herkes için dilleri söz konusu olmaksızın bir rehber ve şifadır, her türlü kurtuluş ve esenliğe çıkış kılavuzdur.

Fussilet/44

Allah, birbirleriyle çekişip duran birçok ortağa hizmet eden bir adam ile bir tek kişi için çalışan bir adımın örneğini verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü sadece Allah'ındır. Ancak insanların çokları gerçekleri bilmez.

Zümer/29

Allah göklerin ve yerin ışığıdır. O'nun ışığının örneği, içinde ışık yanan bin kandile benzer. O ışık bir cam kap içindedir. O cam kap da sanki inci gibi parlayan bir yıldız gibidir. Yakıtı da batıyla ve doğuyla bağlantısı olmayan zeytinyağı üreten bereketli bir ağaçtandır. Öyle ki, yağı neredeyse ateş değmeden aydınlık verir. Pırıl pırıldar, ışık üzerine ışık saçar. Allah, dileyen herkesi ışığına ulaştırır. İşte Allah insanlara böyle örnekler verir. Allah her şeyi bilir.

Nur/35

Yemin olsun! Biz bu Kuran’da insanlara her türlü örneği verdik.

Rum/58

Allah'ın yanında başkasını da evliya, veli, şeyh edinenlerin örneği kendi kurduğu ağdan bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Çünkü en kolay bozulan ev örümcek ağıdır, keşke bilselerdi.

Ankebut/41

Ta.Sin.Mim. İşte bunlar doğru ile yanlışı apaçık açıklayan kitabın işaretleridir, kanıtlarıdır.

Şuara/2

Apaçık kitaba yemin olsun ki, dili Arapça olan insanlar iyice anlasınlar, üzerinde düşünsünler ve akıllarını kullansınlar diye bu kitabı Arapça okunan kitap olarak gönderdik.

Zuhruf/2

Yemin olsun! Biz bu Kuran'da insanların din konusunda ihtiyaç duyacakları her şeyi ayrı ayrı ve örnekler vererek açıkladık. Fakat insan çalışmak ve çabalamak yerine tartışmaya çok düşkündür.

Kehf/54

Ey akıl sahibi inananlar! Allah'ı dinleyiniz. Allah size Kuran'ı indirmiştir. İnanıp iyi ve güzel işler üretenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, içinde Allah'ın ayetlerinin apaçık anlatıldığı kitabı size tebliğ etmesi için bir de elçi göndermiştir.

Talak/10-11

Sizi cehaletin karanlığından bilimin aydınlığına çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetlerini indiren Allah'tır. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatlidir, çok esirgeyicidir.

Hadid/9

Ey insanlar! Bu Kuran, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan

Allah'ın ayetlerini kolaylaştırdığı ve her konunun ayrıntılı olarak açıklanıp izah edildiği bir kitaptır.

Hud/1

Ey Elçi! Sen insanlara apaçık olan ayetlerimizi okuduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı akıllarına sığdıramayanlar, Ey Muhammed! Bize bu Kuran'dan başka bir Kuran getir, yahut bu Kuran'ı değiştir! derler. Söyle onlara: 'Kuran'ı değiştirmem hiç mümkün değil. Çünkü ben sadece bana bildirilenlere uyarım. Kuran dışında kendiliğimden bir söz uyduramam. Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım.'

Yunus/15.

Ey Elçi! De ki: 'Allah size Kuran'ı en ayrıntılı bir şekilde indirmişken, Allah'tan başkasının hakemliğine, sözlerine mi uyayım?' Kendilerine kitap gönderdiğimiz; Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar Kuran'ın Rablerinden gerçek olarak indirildiğini çok iyi bilirler. Sakın onların yaldızlı sözlerine kanarak kuşkulananlardan olma!

Enam/114.

Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlardan inkar edenler, kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen yollarını terk etmiyorlar. Halbuki Allah’ın elçisi Muhammed tertemiz sayfalara yazılmış, dosdoğru hükümler içeren Kitaptaki ayetleri onlara anlatıp duruyor. Ancak Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler.

Beyyine/1-4

Biz sana bu Kuran'ı, her şeyi açıklayan yeterli bir kitap, bir yol gösterici, bir rahmet, bir ihsan, bağışlanma vesilesi ve inananlara bir müjde olarak indirdik.

Nahl/89

Yemin olsun! Biz size her şeyi açık açık anlatan ayetler, sizden önce yaşamış insanlardan örnekler ve erdemliler için de bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

Nur/34

KURAN EVRENSEL BİR ÇAĞRIDIR

Evrendeki canlı olsun cansız olsun her varlık Allah tarafından yaratılmıştır ve sürekli de yaratılmaktadırlar. Allah, gelmiş geçmiş, halen yaşayın ve gelecekte dünyaya gelecek olan bütün insanların Tanrı’sıdır. Irkı, dili, rengi, inancı ne olursa olsun; kendisi kabul etsin ya da etmesin her insan Allah’ın kuludur. Teşbihte hata olmaz; Allah, çocuklu bir ailenin ana-babası mesabesindedir. Nasıl ki bir anne-baba çocukları arasında hiçbir ayrım yapmaz, hepsini aynı merhametle bağrına basar ve canı gönülden severse, Allah da tüm kullarını, yarattıklarını sonsuz merhameti ile sever.

Allah ister k; kulları olan biz insanlar doğal bilimleri öğrenelim ve bu bilimlerin rehberliğinde oldukça yüksek maddi ve manevi koşullarda, huzur, güven, barış içinde ve demokrasinin hüküm sürdüğü adil sistemlerde yaşamlarımızı sürdürelim ve Allah’ın insanlar için yarattığı her varlıktan en güzel şekilde, dengeli ve hakça yararlanalım. Bütün bunların olabilmesi için Yüce Yaratıcı insanlara kılavuzluk edecek bilgiler, kanıtlar ve göstergeler göndermiştir. O, evreni emrinize amade kıldım diyerek, insana evrende var olan canlı cansız her şeyden yasal, adil ve meşru şekilde olmak şartıyla bütün insanların yararlanmalarını ister. Bunun yol ve yöntemlerini içeren kitabını tüm zamanlara şamil olarak göndermiştir. Yani Kuran, ne belli bir kavme, sınırlı sayıda milletlere; ne de belli bir zaman dilimi ile sınırlı olarak gelmiştir. Kuran’ın çağrısı evrenseldir. Doğuda-batıda, kuzeyde-güneyde veya ekvatorda, nerede yaşıyor olursa olsun, ırkı, rengi ve inancı ne olursa olsun, indiği asırda yaşayan ve dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan bütün insanlara hitap eder Kuran:

Bu Kuran, içinizden dürüst ve erdemli davranmak isteyenlere olduğu gibi bütün insanlar için de bir öğüttür, bir çağrıdır ve bir hatırlatmadır.

Tekvir/27-28

Kuran bütün âlemler için bir öğüttür.

Sad/87

Kuran, tüm insanlığa bir çağrı, sakınanlar ve erdemliler için de bir yol gösterici ve öğüttür.

Ali İmran/138

Dileyen herkes ondan gerekli öğüdü alır.

Müddessir/55

Allah’a gönülden saygı duyan kimse Kuran’dan öğüt alacaktır.

Ala/10

Dileyen ve isteyen herkes Kuran’dan öğüt alır.

Abese/12

KURAN HER ŞEYİ AÇIKLAR

Evren, evrende bulunan tüm canlı-cansız varlıklar, insan, ruh, din, bilim, ahret yaşamı dahil olmak üzere her şeyin ve her konunun en doğru, en gerçek, en ayrıntılı, en açık bilgisi, izahı, açıklaması, yorumu ve tefsiri Kuran’da vardır. Sıfatı, konumu, bilgisi ne olursa olsan hiç bir insan, ‘din ile ilgili olarak Kuran’da eksik bir husus vardır diyemez. Aynı şekilde bazı dinsel konular, emirler, yasaklar ve ibadetlerden bir kısmı Kuran’da açıklanmamıştır; açıklanmayan bu kısımları peygamber ve bilginler açıklamışlardır" da diyemez. Derlerse ne olur? İslam ülkelerinin yaşamakta olduğu kaos, çatışma, kargaşa ve sefalet meydana gelir.

Şunu da ifade edelim: Bir konuda Kuran’ın herhangi bir buyruğu yoksa, o hususta nasıl davranacağı insanın seçimine ve kararına bırakılmış demektir. Aynı şekilde bir ibadet Kuran’da açıklanmamışsa, öyle bir ibadet zaten yok demektir. Aksi yöndeki yaklaşımlar insanların düşünceleri, kanaatleri ve kendi görüşleridir, Kuran buyruğu değil:

Yemin olsun! Biz size her şeyi açık açık anlatan ayetler, sizden önce yaşamış insanlardan örnekler ve erdemliler için de bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

Nur/34

KURAN, İNSANLARIN SORABİLECEĞİ HER SORUNUN CEVABINI VERİR

İster tarımla uğraşsın, ister bilimle, ister hamallık yapsın ister memurluk… Her insanın aklını meşgul edecek her konudaki sorulara Kuran en doğru cevapları verir. Önemli olan Kuran’ı anlamaya ve öğrenmeye samimi olarak arzulu ve istekli olmaktır:

Ey elçi! İnsanların sana getirdikleri her bir meselede Biz mutlaka sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir, sordukları ve soracakları her soruya da en güzel cevabı bu kitapta verdik.

Furkan/33

KURAN EKSİKSİZ VE AŞINMAZ BİR KİTAPTIR

Allah; Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlardan küfretmiş olanları, içinde apaçık deliller bulunan kitap göndermeden, insanlar arasından seçtiği elçisi ile tertemiz sayfalara yazılmış, dosdoğru hükümler içeren ayetleri onlara tebliğ ettirmeden kendi hallerine bırakmaz, evrensel yasalara aykırı davranmalarından ötürü sorumlu tutmaz. Böyle olmasına rağmen kitap sahipleri; Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa biz kitap sahipleri olan Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlara dini sadece Allah' özgüleyin ve dini her türlü hurafelerden arındırın, Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın ve yalnızca O'na tapın, Allah'ın buyruklarına bağlanarak insanlara ekonomik ve fikirsel yardımlarda bulunun ve böyle yaparak günahlarınızdan, hatalarınızdan ve yanlışlarınızdan arınarak aydınlığa kavuşun demiştik. İşte bu; dosdoğru, eksiksiz ve aşınmaz din budur.

Beyyine/1–5

Kanatlarıyla uçan kuşlar dâhil yeryüzündeki tüm yaratıklar birer topluluktur, millettir. Biz Kuran'da hiç bir şeyi eksik bırakmadık. En sonunda hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

Enam/38

KURAN'DA HER ŞEY AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞTIR

Kuran, muhatabının anlama ve kavrama yeteneğini göz önüne alarak onun aklının kavrayacağı şekilde cümleler kurar. Ele aldığı herhangi bir konuyu detaylarına girerek anlatır:

Yemin olsun! Daha önceki elçilerin ve toplumların tarihinde aklını kullananlar için ders alınacak pek çok olaylar vardır. Bu Kuran, uydurma bir hadis değildir. Aksine bu hadis, kendinden önce gelen Tevrat, İncil, Zebur ve diğer kitapları onaylayıp doğrulayan, her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici ve rahmettir.

Yusuf/111

Ey Elçi! De ki: 'Allah size Kuran'ı ayrıntılı bir şekilde indirmişken, Allah'tan başkasının hakemliğine, sözlerine mi uyayım?' Kendilerine kitap gönderdiğimiz; Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar Kuran'ın Rablerinden gerçek olarak indirildiğini çok iyi bilirler. Sakın onların yaldızlı sözlerine kanarak kuşkulananlardan olma!

Enam/114.

Yemin olsun! Biz bu Kuran'da insanların din konusunda ihtiyaç duyacakları her şeyi ayrı ayrı ve örnekler vererek açıkladık. Fakat insan çalışmak ve çabalamak yerine tartışmaya çok düşkündür.

Kehf/54

Bu Kuran Allah'tandır. Allah dışında birileri tarafından uydurulmuş değildir; daha önce gönderilen Tevrat, İncil ve diğerlerini onaylayan ve kendisinin de ayrıntılı bir açıklamasını yapan bir kitaptır. Doğruluğundan asla kuşku olmayan bu Kuran âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiştir.

Yunus/37

Biz sana bu Kuran'ı; her şeyi açıklayan yeterli bir kitap, bir yol gösterici, bir rahmet, bir ihsan, bir bağışlanma vesilesi ve inananlara bir müjde olarak indirdik.

Nahl/89

Öğrenmek isteyen insanlar için ayetlerimizi herkesin anlayabileceği bir şekilde ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Enam/105

Ey insanlar! Bu öyle bir kitaptır ki, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'ın, ayetlerini kolaylaştırdığı ve sonra da ayrıntılı olarak açıkladığı bir kitaptır.

Hud/1

Her konuda doyurucu ve yeterli olan bu kitabı sana göndermiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmiyor mu?! Bu kitapta inanan bir toplum için rahmet, incelik, ayrıntı ve öğüt vardır.

Ankebut/51

Bu Kuran, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, sadece Allah'a kulluk edin diye ayetleri zulüm ve fesadı engellemek için konulmuş kanunlar, düsturlar ve yasalar ile insanların iyiye, güzele, doğruya ve kurtuluşa ulaşmalarını sağlayacak tüm bilgilerin, yol ve yöntemlerin içinde bulunduğu ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından her konunun ayrıntılı olarak açıklandığı, enine boyuna izah edildiği bir kitaptır. Dilleri Arapça olarak bilinen bir topluma müjdeleyici, uyarıcı ve düşünen bir toplum için ayetleri, hükümleri ayrıntılı olarak açıklanmış bu Kuran’ı Arapça olarak indirdik.

Fussılet/2-4

EN GÜZEL SÖZ KURAN'DIR

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar söylenmiş ve bundan sonra söylenecek sözlerin en güzelini Kuran söylemiştir. Hiçbir insan Kuran kadar güzel, çok geniş ve çok derin anlamlı söz söyleyememiştir. Hiç bir insanın Kuran'dan daha güzel ve anlamlı bir söz söyleyemeyeceğini Allah, kitabında açıklar.

Evrende iyi ve güzel olmayan bir şey var mı?

İyi nedir, güzel nedir, çirkin nedir, kötü nedir, doğru ve yanlış nedir? Haklı ve haksız nedir? Yararlı ve zararlı nedir? Kim neyi nerede, ne zaman, nasıl ve niçin yaparsa doğru, iyi, güzel ve yararlı bir şey yapmış olur? Neleri yapmazsa yararlı bir şey yapmamış olur? Kimin yaptıkları veya yapmadıkları şeyler kime göre doğrudur, kime göre yanlıştır? Kim, kime göre haklıdır, kime göre haksızdır? Kime göre kim ne yaparsa iyi bir şey yapmış olur, ne yapmazsa kötü bir şey yapmış olur? Kim hangi işi yaparsa iyi bir iş yapmış olur veya ne yapmazsa kötü bir iş yapmış olur? Kim rızkını hangi işi yaparak ve nasıl kazanırsa kazandığı para meşru ve helal olur?

En iyi nedir, en kötü nedir?

En güzel nedir, en çirkin nedir?

Aslında evrendeki her şey iyi, güzel ve hoştur. Bu nasıl olur? İnsanın kendisine, çevresine, evrene ve Tanrı'ya bakışına göre gördüğü, karşılaştığı ve yaşadığı insanlar, hayvanlar, canlı ve cansız varlıklar ya iyidir ya da kötü. Her şey insana, daha doğrusu onun yaşam felsefesine, inancına ve düşüncesine göre şekillenir.

İyi insanı kötü insandan nasıl ayırırız? Neye göre ayırırız?

Burada bir hususu açıklamak gerekiyor: Yeryüzünde yaşayan insan dışındaki canlıların davranışlarında, yaşam tarzlarında en ufak bir tutarsızlık, küçücük bir yanlışlık, hata, kusur ve uyumsuzluk göremezsiniz. Çünkü yoktur. Onlar harikulade bir düzen, muhteşem bir akıcılık ve mükemmel bir yaşam programını uygularlar hep.

İnsan dışındaki canlılar ve cansızlar aleminde her şey iyi, her şey güzel ve her şey olması gerektiği gibidir. Orada kötü yoktur, orada yanlış yoktur, orada çirkin yoktur. Orada hırs ve tamahkarlık yoktur. Orada azgınlık ve taşkınlık yoktur. Orada şiddet, terör, işkence, katliam ve zulüm yoktur. Orada

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı”

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews