Start Reading

Bakonyi krónika

Ratings:
314 pages4 hours

Summary

Tatay Sándor hetvenöt évvel ezelőtt, 1910-ben született a Bakony szívében, Bakonytamásin, evangélikus papi család hetedik gyermekeként. Itt nevelkedett, itt járt iskolába, de nem maradt hűtlen a szülőföldhöz és környékéhez később sem, tehát kitűnően ismeri falvait és városait, a különlegesen szép hegyvidék természeti szépségeit s nem utolsó sorban az itt élő embereket és közösségeket. Szépírói munkásságának is ihlető forrása a Bakony: több regényének és elbeszéléseinek színhelye.
Új könyve tisztelgés a szülőföld előtt, tudós mű és ezer színben pompázó elbeszélésfüzér egyszerre. Képzeletbeli utazásra invitálja olvasóit: Badacsonyból - ahol jelenleg élete jó részét tölti - indulva a szülőfalu, Bakonytamási felé, bejárja a Bakonyt sok falu, nagyközség, műemlék és természeti szépség érintésével. A meglátogatott helységekről szinte mindent elmond: feleleveníti történelmüket, epizódokat a régmúltról, a közelmúltról és a jelenről, nem feledve személyes élményeit sem. Kirándulások, találkozások emlékeit meséli el, mert mindenekfelett az emberekről ír, akik a Bakonyban élnek és munkálkodnak.
A történelmi múlt felelevenítése során megismertet rég századok eseményeivel: kolostorok kialakulásával és életével, majd pusztulásával, templomok és műemlékek történetével; a régi bakonyi földesurak birtokszerzési háborúskodásaival, a bakonyi falvak kialakulásának, fejlődésének vagy éppen elhalásának eseményeivel s ennek kapcsán a vegyes lakosú - szlovák, német, magyar - települések múltjával, jelenével, a szövetkezetesítés eseményeivel, és bemutatja a falvak mai életét, az itt élő emberek gondjairól, örömeiről is beszámol.
A Bakony jellegzetes iparvidék, tehát erről is olvashatunk a könyvben: a bauxitbányászat fejlődéséről, amely két szenvedélyes kutató - Hiller József és Balázs Jenő - nevével fonódott össze ezen a vidéken. Megismerjük a herendi, városlődi és kislődi kerámiagyártás történetét, de nem feledkezik meg Tatay Sándor olyan kihalt mesterségekről sem, mint a vízimolnárság.
És ha valaki a Bakony természeti szépségeire kíváncsi, e könyvből a hegyekről, erdőkről, mezőkről, kirándulóhelyekről is sokat megtudhat az érzékletesen szép leírásokból és nosztalgikus visszaemlékezésekből, anekdotákból, az író gyermekkori kalandozásainak izgalmas történeteiből.
A könyv színes és élvezetes olvasmány, ugyanakkor a benne közölt adatok, történelmi események hitelessége révén a Bakonyról írott könyvek között is előkelő helyet foglal el.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.