Start Reading

Az óceán vándora

Ratings:
149 pages1 hour

Summary

Ez a rövid életrajz-regény a képzelet szülötte, noha úgyszólván minden hely és időbeli adata megfelel a történeti valóságnak. Históriai alakok vonulnak fel, akik éltek és valóban kapcsolatban álltak Mikluho-Maklájjal, de az a mód, ahogy ezek felrémlettek, nem mindenütt felelnek meg egészen azok egykori valóságos jellemvonásainak, noha nem is különböznek egészen azoktól.„Esténként olvasni sem bírtam. Sokkal több ez, mintha, mondjuk, te mennél látogatóba Leonardo da Vincihez, ugyanis Leonardo csupán nagyobb festő, mint te, de nélküle is volna festészet. De nálunk ma minden tudás, minden célkitűzés kerülőút nélkül torkollik Darwinba. Mindaz, amit akarok, csupán meghosszabbításai azoknak az utaknak, amelyeket ő jelölt ki. Szóval ő az, akitől minden kérdésemre választ remélhettem, tehát fogalmam sem volt, mit kérdezzek tőle. Izgatottan és tétovázva csöngettem be kertes kis házába. Erre odabentről kutyaugatás hangzott, és egy nagyon nagy szakállas ember jött kaput nyitni. Megmondtam, hogy kit keresek. A nagyszakállas megkérdezte, hogy én vagyok-e Mikluho-Maklaj. Mikor igent mondtam, megragadta a kezemet, és hosszan megrázva mondta: – Nagyon, nagyon örülök. Charles Darwin vagyok. – Még mielőtt meghökkentem volna, egyenesen betuszkolt a kapun, és a kerten át vezetni kezdett a ház felé.”

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.