Start Reading

Hazám Abszurdisztán: Esszék, publicisztikák

Ratings:
285 pages5 hours

Summary

Grendel Lajos 1948-ban született Léván író, publicista, esszéista, a
Kalligram kiadó egyik alapítója. Pozsonyban él, a prágai egyetemen
tanít. A kortárs magyar irodalom egyik legeredetibb alakjaként tartják
számon, egy-egy regényének, novellás- vagy esszékötetének megjelenése
mindig esemény.Művei a szlovákon kívül angol, francia, olasz, német
és lengyel fordításban is megjelentek. Számos elismerés mellett József
Attila és Kossuth-díjas. Számos regény, novellás- és, esszékötet
szerzője. Több könyvében az 1989 utáni társadalmi-politikai helyzettel
foglalkozik.
„Grendel írásművészete a magyar prózairodalom radikális átalakulásának
idején bontakozott ki, s ő pillanatokon belül e nagy mozgás centrumában
találta magát - s e pozícióban nagyon jól fel is találta magát.
Ízig-vérig szlovákiai magyarként írja új regényeit, de oly módon, hogy
szlovákiaisága az irodalomban tulajdonképpen csupán mint külső helyi
meghatározottság (íróilag szólván: mint tematika) jelentkezik, s
írásainak mind tartalmisága, mind narrációja, mind retorikája túlmutat a
regionális irodalom keretein. Olyan szerző ő a mai irodalomban, mint
amilyen hajdanában, száz évvel ezelőtt Mikszáth Kálmán lehetett, akiről
és akinek írásairól persze rögtön lehetett tudni, hogy milyen helyi
meghatározottságúak (azaz hogy a szlovák-magyar együttélés területéről
és történetéből származnak), de kinek irodalma eleve azt célozta meg, s
azt is találta el, hogy a regionális területen kívüli minden
érdeklődőnek, aki a modern irodalmiságban érdekeltnek is érzi magát,
jelentőségteljes és élvezhető műveket produkáljon.” – írta Grendelről
Margócsy István.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.