Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Brieven aan een ex-prins
Unavailable
Brieven aan een ex-prins
Unavailable
Brieven aan een ex-prins
Ebook65 pages24 minutes

Brieven aan een ex-prins

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable on Scribd

Currently unavailable on Scribd

About this ebook

Op 21 juli 2014 zat Koning Filip I al een jaar lang op de Belgische troon. Maar wie is die Filip van België nu precies? Is hij al eens dronken geweest? Houdt hij van kunst? Wat eet hij met kerst? Kevin Amse probeerde het te ontdekken door brieven op te sturen naar onze koning. Dat deed hij per post. Wekelijks. Een jaar lang. Herbeleef het eerste jaar van Koning Filip I van België door de ogen van een bezorgde burger.

Kevin Amse is vooral bekend als de man die met 'Stemschot' de poetry slam scène in Gent op de kaart zette. Hij veroverde een plek op het Belgisch kampioenschap poetry slam 2014 waar hij één van de laureaten was. Momenteel gaat hij voor een carrière als komiek. 'Brieven aan een ex-prins' is zijn debuut als schrijver.

LanguageNederlands
Release dateApr 10, 2015
ISBN9781513073972
Unavailable
Brieven aan een ex-prins
Author

Kevin Amse

Kevin Amse is vooral bekend als de man die met 'Stemschot' de poetry slam scène in Gent op de kaart zette. Hij veroverde een plek op het Belgisch kampioenschap poetry slam 2014 waar hij één van de laureaten was. Momenteel gaat hij voor een carrière als komiek.

Related to Brieven aan een ex-prins

Related ebooks

Reviews for Brieven aan een ex-prins

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words