Start Reading

Bốn mươi bảy quỷ kế

Ratings:
338 pages4 hours

Summary

Sách chứa đầy mưu kế kì lạ, quỷ khốc, thần kinh, dành cho các bậc đế vương tu thân, cai trị đất nước một cách thông minh. Các biện sĩ, kì sĩ, mưu sĩ thuyết phục thiên hạ để tiến thân. Các nhà quân sự, tướng lĩnh quyết thắng trên chiến trường. Những người lãnh đạo thành công trong việc hiểu người, dùng người để gây dựng sự nghiệp. Những người bình thường dùng để phòng thân, sắp xếp việc nhà, đối nhân xử thế, làm ăn, kinh doanh, buôn bán.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.