Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

UnavailableThe Story of a Fierce Bad Rabbit
Currently unavailable on Scribd

The Story of a Fierce Bad Rabbit

Continue browsing

Currently unavailable on Scribd

The Story of a Fierce Bad Rabbit

ratings:
3.5/5 (3 ratings)
Length:
17 pages
1 minute
Publisher:
Released:
Apr 10, 2015
ISBN:
9786155565151
Format:
Book

Description

THIS is a fierce bad Rabbit; look at his savage whiskers, and his claws and his turned-up tail.THIS is a nice gentle Rabbit. His mother has given him a carrot.THE bad Rabbit would like some carrot.

Publisher:
Released:
Apr 10, 2015
ISBN:
9786155565151
Format:
Book

About the author

YAZAR:MURAT UKRAYYetkinlikler:Aynı zamanda bir yazar olan ve yaklaşık genel araştırma konuları ile fizikle ve birleşik alan kramı ile ilgili 2006’dan beri kaleme aldığı yaklaşık 12 eseri bulunan Murat UKRAY, yine bunları kendi kurmuş olduğu çeşitli web siteleri üzerinden, kitaplarını sadece dijital elektronik ortamda, hem düzenli olarak yılda yazmış veya yayınlamış olduğu diğer eserleri de yayın hayatına e-KİTAP ve POD (Print on Demand -talebe göre yayıncılık-) sistemine göre yayın hayatına geçirerek okurlarına sunmayı ilke olarak edinirken; diğer yandan da, projenin SOSYAL yönü olan doğayı korumak amaçlı başlattığı "e-KİTAP PROJESİ" isimli yayıncılık sistemiyle KİTABINI KLASİK SİSTEMLE YAYINLAYAMAYAN "AMATÖR YAZARLAR" için, elektronik ortamda kitap yayıncılığı ile kitaplarını bu sistemle yayınlatmak isteyen PROFESYONEL yayıncılar ve yazarlar için de hemen hemen her çeşit kitabın (MAKALE, AKADEMİK DERS KİTABI, ŞİİR, ROMAN, HİKAYE, DENEME, GÜNLÜK TASLAK) elektronik ortamda yayıncılığının önünü açan e-YAYINCILIĞA 2010 yılı başlarından beri başlamıştır ve halen daha ilgili projeleri yürütmektedir..Aynı zamanda YAZAR KOÇLUĞU ve KUANTUM & BİRLEŞİK ANA KURAMI doğrultusunda, kişisel gelişim uzmanlığı konularında da faaliyet göstermektedir..Çalışma alanları:Köşe yazarlığı yapmak, Profesyonel yazarlık (12 yıldır), Blog yazarlığı, web sitesi kurulumu, PHP Programlama, elektronik ticaret sistemleri, Sanal kütüphane uygulamaları, e-Kitap Uygulamaları ve Yazılımları, Kişisel gelişim, Kuantum mekaniği ve Birleşik Alan teorisi ile ilgili Kuramsal ve Uygulama çalışmaları..Reviews

What people think about The Story of a Fierce Bad Rabbit

3.3
3 ratings / 3 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews

  • (3/5)
    Interesting little story! The fierce bad rabbit in this story steals a carrot, and in a (seemingly) unrelated incident, gets spotted by a man with a gun, who shoots the rabbit. The fierce bad rabbit gets away, but not with his whiskers and tail. Unusual "punishment" for his stealing ways.
  • (4/5)
    The fierce rabbit takes the good rabbit’s carrot and scratches him. He is seen by the hunter, however, and his tail and whiskers get shot off as he runs away. He also loses the carrot.
  • (3/5)
    This is a fully illustrated short story book about a couple of a rabbits, one good and one a nasty one who bullies the good rabbit. The bad rabbit attacks the Good rabbit and steals his carrot. In turn, the fierce rabbit ended up with losing tails and whiskers when a hunter approached him. Though short, it's a good book for young kids, equip with moral nurturing story and a fully illustrated pages to company the story. Most kids would love this book, but personally when I was one, I love a bit more longer of a story than this one.