Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cecily Parsley's Nursery Rhymes: "Illustrated"
Unavailable
Cecily Parsley's Nursery Rhymes: "Illustrated"
Unavailable
Cecily Parsley's Nursery Rhymes: "Illustrated"
Ebook22 pages1 minute

Cecily Parsley's Nursery Rhymes: "Illustrated"

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable on Scribd

Currently unavailable on Scribd

About this ebook

Though flattered by imitators galore Miss Potter's work stands supreme.


Her many picture stories should be among the first books owned by children.

Cecily Parsley lived in a pen,
And brewed good ale for gentlemen;
Gentlemen came every day,
Till Cecily Parsley ran away.

LanguageEnglish
Release dateApr 14, 2015
ISBN9786155565502
Unavailable
Cecily Parsley's Nursery Rhymes: "Illustrated"
Author

Murat Ukray

YAZAR:MURAT UKRAYYetkinlikler:Aynı zamanda bir yazar olan ve yaklaşık genel araştırma konuları ile fizikle ve birleşik alan kramı ile ilgili 2006’dan beri kaleme aldığı yaklaşık 12 eseri bulunan Murat UKRAY, yine bunları kendi kurmuş olduğu çeşitli web siteleri üzerinden, kitaplarını sadece dijital elektronik ortamda, hem düzenli olarak yılda yazmış veya yayınlamış olduğu diğer eserleri de yayın hayatına e-KİTAP ve POD (Print on Demand -talebe göre yayıncılık-) sistemine göre yayın hayatına geçirerek okurlarına sunmayı ilke olarak edinirken; diğer yandan da, projenin SOSYAL yönü olan doğayı korumak amaçlı başlattığı "e-KİTAP PROJESİ" isimli yayıncılık sistemiyle KİTABINI KLASİK SİSTEMLE YAYINLAYAMAYAN "AMATÖR YAZARLAR" için, elektronik ortamda kitap yayıncılığı ile kitaplarını bu sistemle yayınlatmak isteyen PROFESYONEL yayıncılar ve yazarlar için de hemen hemen her çeşit kitabın (MAKALE, AKADEMİK DERS KİTABI, ŞİİR, ROMAN, HİKAYE, DENEME, GÜNLÜK TASLAK) elektronik ortamda yayıncılığının önünü açan e-YAYINCILIĞA 2010 yılı başlarından beri başlamıştır ve halen daha ilgili projeleri yürütmektedir..Aynı zamanda YAZAR KOÇLUĞU ve KUANTUM & BİRLEŞİK ANA KURAMI doğrultusunda, kişisel gelişim uzmanlığı konularında da faaliyet göstermektedir..Çalışma alanları:Köşe yazarlığı yapmak, Profesyonel yazarlık (12 yıldır), Blog yazarlığı, web sitesi kurulumu, PHP Programlama, elektronik ticaret sistemleri, Sanal kütüphane uygulamaları, e-Kitap Uygulamaları ve Yazılımları, Kişisel gelişim, Kuantum mekaniği ve Birleşik Alan teorisi ile ilgili Kuramsal ve Uygulama çalışmaları..

Read more from Murat Ukray

Related to Cecily Parsley's Nursery Rhymes

Reviews for Cecily Parsley's Nursery Rhymes

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

1 rating1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 4 out of 5 stars
    4/5
    This includes a lot of Nursery Rhymes either featuring animals, or featuring animals through the illustrations. They are all beautifully illustrated, of course.