Start Reading

Cinnet ve Ask: "Bir Felsefe & Sosyoloji Kurami"

Ratings:
140 pages7 hours

Summary

Schopenhauer, bir yanda insan zihninin
uşağı olacak denli bedene ya da fiziksel organizmaya bağımlı olduğuna yönelik
savunusuyla, öbür yanda istenç ile tutkuların çoğunlukla us yoluyla bastırılıp
çarpıtıldığına yönelik saptamasıyla, Freudcu ruhçözümleme kuramını da
öncelemeyi başarmıştır. Schopenhauer’a göre “yeter neden ilkesi”nin bütün
tasarımların (ya da görüngülerin) kendisine uymak zorunda olduğu dört temel
biçimi vardır. Schopenhauer, yeter neden ilkesinin kökünü oluşturan bu dört
temel biçimi sırasıyla, (ı) “oluş”; (ıı) “varolma”; (ııı) “bilme”; (ıv)
“eyleme” olarak belirlemiştir.  Schopenhauer’in
Jeana üniversitesinde doktora tezi olarak sunduğu “Yeter Neden ilkesinin Dört
Saçaklı Kökü, 1813″ başlıklı çalışması, pek çok bakımdan yaşamının ilerleyen yıllarında
vereceği felsefe yapıtlarının temelini ‘oluşturmasıyla oldukça önemlidir. Tezin
temel savı, Kant’ın “görüngüler (pheinomenon) dünyası”na karşılık gelen
“tasarımlar dünyası”nın bütünüyle “yeter neden ilkesi”nce yönetildiğidir. Bu
ilkeye göre, olanaklı bütün nesneler, hem öteki nesnelerce belirlendikleri hem
de kendileri dışındaki bütün öteki nesneleri belirledikleri zorunlu bir ilişki
içinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, her bilinç nesnesi ancak öteki nesnelerle
ilişkisi doğrultusunda açıklanabilirdir. Bu noktada Schopenhauer, ancak bu
durumu baştan benimsemek koşuluyla, Kant’ın tanımladığı anlamda dünyaya ilişkin
birtakım zorunlu sentetik a priori doğruların bilinmesinin olanaklı olduğu
saptamasında bulunur.

  Schopenhauer,
tasarımlar arasındaki bu zorunlu ilişki türlerinden,

§  “oluş”ta
nedensellik ilkesi diye de bilinen neden sonuç ilişkisini;

§  “varolma”da
uzam-zaman ilişkisini;

§  “bilme”de
öncül-sonuç arasındaki kavramsal ilişkiyi;

§  “eyleme” de
eylem-itki ilişkisini temellendirmektedir.  İÇİNDEKİLER: SHOPENAUER’İN HAYATI ve
ÇALIŞMALARI AŞKIN METAFİZİĞİ ÜZERİNE ÖLÜM VE ÖLÜM KORKUSU
ÜZERİNE… SHOPENHAUER’IN AHLAK
FELSEFESİ AHLAK SHOPENHAUER VE KADINLAR SHOPENHAUER VE MÜZİK… İSTENÇ VE TASARIM OLARAK
DÜNYA YAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNE
AFORİZMALAR ÖLÜM ÜZERİNE.. SANAT ÜZERİNE.. SHOPENHAUER VE DİN
ÜZERİNE… SHOPENHAUER’IN CİNNET
& CİNAYET FELSEFESİ Nietzsche ve Schopenhauer
: Hayatın Değeri Schopenhauer ve
Hıristiyanlık Eleştirisi İlk Günah Doktrini Hristiyan Ahlakı Hıristiyani Öğretilerin
Yarattığı Çelişkiler: Hıristiyan Öğretilerin
 Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri Hıristiyanlar Mevcut Olan
Acıları Çoğu Zaman Daha da Artırmaktalar: Hıristiyanlık Ölüm
Korkusunun Üstesinden Gelmiyor Tarihi Olaylar ile
Örülmüş Yakın Bağlantı ve Tarihsel Dogma Hıristiyanlıkta
Hayvanlara Karşı Tutunulan Tavır SCHOPENHAURDEN ÖZLÜ
SÖZLER…  

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.