Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Duanın Önemi: “Sınavlar İçin Dua Kitabı“

Duanın Önemi: “Sınavlar İçin Dua Kitabı“

Read preview

Duanın Önemi: “Sınavlar İçin Dua Kitabı“

ratings:
3/5 (2 ratings)
Length:
64 pages
28 minutes
Publisher:
Released:
May 11, 2015
ISBN:
9786155573118
Format:
Book

Description

Sınav Öncesi Okunacak Dualar ile yaklaşan sınavlarla birlikte öğrenci ve velilerin sınav öncesi okunacak duaları bu kısımda, sizler için derledik. Bu kapsamda kitabımızın devamında siz değerli okuyucularımız için bulunan, sınav öncesi okunacak dua sayesinde sınavdan önce okuyabilirsiniz. En güzel sınav duası ve sınav öncesi okunacak dua gibi merak ettiğiniz duaları bu kitabımızda bulacaksınız. 


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


Duanın genel sosyolojik ve psikolojik faydaları


Dua etme ihtiyacı insanda yaratılıştan mıdır?


Dua Etmenin Faydaları


Duanın Hayatımızdaki Önemi


Dualarımızda Dünyaya Ait İstekte Bulunabilir miyiz?


Nasıl Dua Etmeliyiz?


Duanın Adab ve Erkanı


DUALARIN KABUL EDİLMESİNİN SIRLARI


HANGİ DUALAR KABUL OLMAZ


DUA ETMENİN SONUÇLARI


Dersleri Anlama (Öğrenciler) İçin Dualar


SINAVLARA GİRMEDEN OKUNACAK DUALAR

Publisher:
Released:
May 11, 2015
ISBN:
9786155573118
Format:
Book

About the author


Related to Duanın Önemi

Related Books

Book Preview

Duanın Önemi - Murat Ukray

DUA’NIN ÖNEMİ

SINAVLARA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DUA KİTABI

SINAVLAR İÇİN DUA KİTABI

[BİR EĞİTİM & PSİKOSOSYOLOJİ ÇALIŞMASI]

Yazarı (Author): Murat UKRAY, e-Kitap Projesi (Anonim)

Sayfa Düzeni ve Grafik Tasarım: (e-Kitap Projesi)

(Fulya Saatçıoğlu & Murat Ukray)

Kapak Tasarımı: E-KİTAP PROJESİ

E-Baskı ve yayına hazırlama (Publisher): ekitaprojesi.com

İstanbul – Ekim, 2014

İletişim ve İsteme Adresi:

www.ekitaprojesi.com

© Copyright: Bu e-çalışmanın tüm yayın hakları e-kitap projesine aittir. Tanıtım alıntıları dışında izinsiz çoğaltılması yasalarımıza göre suç sayılmaktadır. Böyle bir harekete kalkışmak yerine, bize sorarsanız uygar ve paylaşımcı dünya adına seviniriz..

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Duanın genel sosyolojik ve psikolojik faydaları

Dua etme ihtiyacı insanda yaratılıştan mıdır?

Dua Etmenin Faydaları

Duânın Önemi

Duanın Hayatımızdaki Önemi:

Dualarımızda Dünyaya Ait İstekte Bulunabilir miyiz?

Nasıl Dua Etmeliyiz?

Duanın Adab ve Erkanı

DUALARIN KABUL EDİLMESİNİN SIRLARI

HANGİ DUALAR KABUL OLMAZ..

DUA ETMENİN SONUÇLARI

Dersleri Anlama (Öğrenciler) İçin Dualar

SINAVLARA GİRMEDEN OKUNACAK DUALAR..

GİRİŞ

Duanın genel sosyolojik ve psikolojik faydaları

Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah'a yönelip yalvarışa geçebildiği takdirde, kendine her şeyden daha yakın olan Rabbisine karşı, kendi beden ve cismaniyetinden kaynaklanan uzaklığını aşarak O'nun her zaman var olan yakınlığına saygısını ifade etmiş ve kendi uzaklığının vahşetinden kurtulmuş olur.

Duanın faydalarına geçmeden önce, 'Dua etme ihtiyacı insanda yaratılıştan mıdır, yoksa sonradan mı kazanılır.' konusuna kısaca temas etmek istiyoruz. Daha sonra da duanın, genel, psikolojik ve sosyolojik faydaları üzerinde duracağız. 

Dua etme ihtiyacı insanda yaratılıştan mıdır?

Dua etme ihtiyacı, insanda yaratılıştan vardır. Bu sebepledir ki, bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, şu veya bu şekilde dua eder. İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok şeyle karşılaşmakta; keder, sıkıntı, âcizlik, çâresizlik ve ümitsizliklere mâruz kalmaktadırlar. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurur: İnsan bir sıkıntıya mâruz kalınca gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayakta iken, Bize yalvarıp yakarır. Fakat Biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı Bize yalvaran kendisi değilmiş gibi eski hâline geçip gider. İşte (hayat sermayelerini boşuna harcayıp) haddini aşanlara, yaptıkları işler, kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir. (Yunus sûresi, 10/12) Bu âyetten de anlaşıldığı gibi dua, insanda fıtrîdir ve özellikle sıkıntılı anlarda Allah'a dua etmek, sadece samimî olarak Allah'a inananlara has bir durum değildir. Allah'a ortak koşanlar da bu gibi durumlarda Allah'a yönelir ve O'na dua ederler. Çünkü insan, yaratılışı itibariyle inanma ve dua etme ihtiyacı hisseder. Bu durum, tabiatında yüzmek olan ördek yavrusunun daha dünyaya gelir gelmez su araması gibidir. Fakat nasıl ki temiz, güzel suları bulamayan pek çok ördek, çamurlu su birikintilerinde kendilerini oyalar. Öyle de, Allah'ı bilmek, O'na dua etmek fıtratında yaratılan insan, Yaratıcısını bulamayınca bu ihtiyacını başka şeylerle tatmine çalışır. Ya Mekke müşrikleri gibi putlara, ya Hz. İbrahim'in kavmi gibi gök cisimlerine tapar, onlardan yardım bekler. Veya günümüzde bir kısım ateistlerin, yani Allah'a inanmayanların yaptığı gibi, tabiatı ilâhlaştırır, Allah'ın san'atını putlaştırırlar.

Allah yerine başka şeylere tapan ve onlardan yardım umanlar hakkında âyette şöyle buyurulur: "Hak dua, ancak Allah'a yapılandır. O'ndan başka dua ettikleri şeyler, onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onların hâli, kuyu başında durup, ağzına

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Duanın Önemi

3.0
2 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews