Start Reading

Jung Psikolojisi: "Bir Psikoloji & Modern Psikanaliz Kurami"

Ratings:
326 pages3 hours

Summary

İÇİNDEKİLER 


YAZAR HAKKINDA


Carl Gustav Jung’un Yaşam Öyküsü


BİRİNCİ BÖLÜM: JUNG PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ


ANALİTİK PSİKOLOJİ


Bilinç ve Bilinçdışının İşlevi


Kişilik Kuramı


Psikoterapi Süreci


Jung’un psikoloji-psikiyatri bilimine yaptığı katkılar


Bilincin öne çıkışı


Bilincin İşlevleri


İşlevlerin yönetimi:


Psikolojik tipler & Dünyaya yönelik tutumlar:


Dışadönüklük


İçe dönüklük


Bilinçdışı: Kişisel ve Kolektif Bilinçdışı


Bilinç ve bilinçdışı ilişkisi:


Jung ve Eşzamanlılık


Eşzamanlılık –Jung’un Gerçekliğe Yanıtı


GÖLGE KAVRAMI VE JUNG..İKİNCİ BÖLÜM: FREUD VE JUNG ARASINDAKİ FARKLAR


Edebiyat Konusunda Freud ve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması


FREUD VE JUNG DA PSİKANALİZ VE DİN..


Edebiyat Konusunda Freud Ve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması


PSİKANALİZ VE DİN


PSİKANALİZDE RÜYA YORUMU FREUD VE JUNG..ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: JUNG VE DÖRT ARKETİP..DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: JUNG VE PSİKANALİTİK KURAM


Jung, insanları sınıflandırmaya çalışır:


Jung bunlara dayanarak sekiz tür içe ve dışa dönük tip tanımlar:


JUNG PSİKOLOJİSİNE AİT BAZI KAVRAMLAR


Kollektif Bilinçaltında bulunan belli başlı arketipler:


KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ


YAŞAM DÖNEMLERİ


İŞLEVLER


RÜYALAR VE SİMGELER


JUNG TERAPİSİ


PSİKOTERAPİDE SİMGELERİN KULLANIMI


RÜYALAR VE SİMGELER


RÜYALAR VE YORUMLAR


ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER


Arketip Kavramı ve Marka Kişilikleri


Stratejik Açıdan Marka Kişilikleri


Jung'a Göre Kişilik Yapısı


Kişisel BilinçaltıBEŞİNCİ BÖLÜM: Analitik Psikoloji Temel İlke ve Kavramlar


CARL GUSTAV JUNG,


Eşzamanlılık –Jung’un Gerçekliğe Yanıtı


TEORİ


Arketipler


Anne Arketipi


Mana


Gölge


Persona


Anima ve animus


Diğer arketipler


İnsan aklının dinamikleri


Benlik


EşzamanlılıkALTINCI BÖLÜM: JUNG ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME


Arketip Kavramları


Eril Arketipler:


Dişil Arketipler:


Kötüler:


Asıl Mesele:


Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji (Özet ve Karşılaştırma)YEDİNCİ BÖLÜM: CARL GUSTAV JUNG VE PSİKOLOJİ YENİ BİR DÖNEM, “BİLİNÇALTININ ÇÖZÜMÜ”


Carl Jung'un Astroloji Hakkındaki Söylemleri


JUNG’ DAN BAZI SÖZLER:SEKİZİNCİ BÖLÜM: SONUÇLAR ..DOKUZUNCU BÖLÜM: JUNG PSİKOLOJİSİNE AİT BAZI KAVRAMLAR


KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ


YAŞAM DÖNEMLERİ


İŞLEVLER


RÜYALAR VE SİMGELER


SİMGELER


JUNG TERAPİSİ


ANA Arketipler


Anne Arketipi


Mana


Gölge


Persona


Anima ve animus


Diğer arketipler


İnsan aklının dinamikleri


Benlik


Eşzamanlılık


Hayvan Davranışlarına Psikolojik Yaklaşımlar


İnsan Davranışlarının Anlaşılmasında Bir Yaklaşım: Psikoanalitik Kuram


Freud ve Evrimsel Biyoloji: Psikanalitik Kuram'ın EleştirisiEKSTRA İLAVE BÖLÜMLER:


FELSEFENİN PSİKANALİZ ÜZERİNE ETKİLERİ…


BİLİNÇDIŞININ KARANLIK YANI


JUNG’A GÖRE CİNSELLİĞİN İŞLEVİ…


Komplekslerin Tipolojisi


Libido Ve İtkiler ve Yükseltilmesi


Libidonun Dinamiği


Freud’dan Sonra Libido

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.