Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Read preview

Length:
285 pages
3 hours
Released:
May 22, 2015
ISBN:
9781310740107
Format:
Book

Description

Kommissarie Harald Rasmussen har varit sjukskriven och utbränd sedan det brottsfall som nästan tog hans liv. Nu är han på väg tillbaka, men hemsökt av syner av mördaren Dr Död – som ibland får honom att tvivla på vad som är verkligt och inte.

Hans första fall efter sjukskrivningen blir dock hans svåraste någonsin och det tvingar honom att
konfrontera både sitt förflutna och sin skepsis för det paranormala och okända när han möter mannen som kallas för Siaren och tar upp jakten på en mördare som halshugger sina offer - för att sedan stoppa upp deras huvuden.

I sitt sökande efter sanningen blir han varse en norrländsk bys mörka hemligheter och står till sist öga mot öga med en mördare som tycks besitta övernaturliga krafter. I kraftmätningen mellan de båda tvingas Harald till avgrundens rand - frågan är bara om han kan ta sig därifrån innan det är för sent.

Released:
May 22, 2015
ISBN:
9781310740107
Format:
Book

About the author

I'm a consultant, developer and author living in Sweden. I write books and create interactive reading experiences such as gamified reading and storyfied Gaming. You can find out more on my web site: www.seeninadream.net


Related categories

Book Preview

Siaren - Daniel E Andersson

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Siaren

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews