Enjoy this title right now, plus millions more, with a free trial

Only $9.99/month after trial. Cancel anytime.

Bakış

Bakış

Read preview

Bakış

Length:
54 pages
42 minutes
Publisher:
Released:
May 25, 2015
ISBN:
9781310719844
Format:
Book

Description

Düşünmek hayatın her anında yapılan bir beyin-sel işlevdir. İnsanların zaman zaman kendi düşündükleri ile bir savaş vermesi bazen insanların elinde olamayabilir, bu içgüdüsel olarak neden-sonuç kavramının her zaman güncel seyir etmesindendir. Elbette bunları anlatan, psikoloji, felsefe, ekosistem vb. birçok kitap ve belgeseller vardır, fakat insanların ezbercilik olarak ki, Ekonomik savaş içerisinde bunların sadece bir bilim olduğu ve güncel yaşamda bir gereği ile bile karşılaşmazlarken, bunlara ilişkin bilgilerle karşılaşırlar. Çünkü, bu bir varlığın ötesindeki yaşamla ilgili olduğu için, kimse düşünce zincirini yani bütün hayat ile ilgili bir kitap ile bilgilerin kullanılabileceğini nereden bilebilirler. Bu yazdığım kitapta, yaşam için gerekli binbir sırlar gizli aslında, herkesin bildiği ama bu bakış açısıyla hiç görmedikleri bir gerçek.

Yazmış olduğum kitap, 3 bölümden oluşmaktadır. Evrensel hukukun geneli bakımından ele aldığım ve öz felsefem, yani bilinen tanımın dışındaki insan psikolojisi.. ve insan psikolojisinin düşünülmesi gerektiği görünüşe ek olarak;
* Özel Hukuk
* Ticaret Hukuku
* Medeni Hukuk
* İş Hukuk
olarak ve genel olarak ahlak kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları adı altında bu Felsefeyi ele aldım.

NOTLAR:
Cümleler uzun ve birbiriyle bağlantılı yazılmıştır.
1) Bu kitapta yazılanlar birer Varsayımdır ve bir kesinlik arz etmez.
2) Bu kitap Siyasi amaç taşımaz.
3) Bu kitapta, Evrensel bir yaşamın hukuku, davranış biçimi ve doğa yasaları ele alınmıştır.
4) Bir sonraki seride (Kitapta) detaylandırılacaktır.

Publisher:
Released:
May 25, 2015
ISBN:
9781310719844
Format:
Book

About the author


Related to Bakış

Related Books

Book Preview

Bakış - Ibrahim Yürük

BAKIŞ

İBRAHİM YÜRÜK

Smashwords Edition

Yazarı (Author): İbrahim YÜRÜK (Turkish Writer)

Sayfa Düzeni ve Grafik Tasarım: e-Kitap PROJESİ

Kapak Tasarım : © Gece Kitaplığı & [Yason]

Kapak İmage: "Render of an open door to a dreamy place"

Shutterstock Image Code Id: 63912115

Editoryal: Banu Fişek & Fulya Saatçıoğlu

ISBN: - 9781310719844- -

Yayıncı: http://www.ekitaprojesi.com, Murat UKRAY

İletişim ve İsteme Adresi:

E-Posta (e-mail):

ibrahimyuruk34@gmail.com

Cevap ve yorumlarınız için:

{For reply and your Comments}

http://www.ekitaprojesi.com/books/bakis

www.facebook.com/EKitapProjesi

İçindekiler

GİRİŞ

ÖNSÖZ

1. VARLIK

2. GEREKLİLİK

3. DUYGU

a. Sevinmek

b. Üzülmek

c. Şaşırmak

4. YARGI

A. YARGI 1. GERÇEK

a. Sosyal yargı

b. Evrensel yargı

c. Devletsel yargı

d. Birleşik yargı

B. YARGI 2 MANEVİYAT

C. YARGI 3 BİLİNMEZLİK VE ŞÜPHE

5. SIRALAMA

a. Kişiye Yönelik Sıralama

b. Maddeye Yönelik Sıralama

6. GEÇİCİ

DÜNYA

1. DÖNÜŞÜM

2. KONUM

3. GÖRÜNMEYEN

İNSAN

a. İnanca Göre İnsan Nedir?

b. Doğaya Göre İnsan Nedir?

c. İnsan İçin İnsan Nedir?

1. GÖRÜŞ

2. UYUM

a. İçgüdüsel Uyum

b. Şartlar Doğrultusunda Uyum

3. NOKTA

Benim İçin Hayat

Giriş

NOT: Yazmış olduğum kitap, 3 bölümden oluşmaktadır. Evrensel hukukun geneli bakımından ele aldığım ve öz felsefem, yani bilinen tanımın dışında ve insan psikolojisi düşünülmesi tanımının dışında ve insan psikolojisinin düşünülmesi gerektiği görünüşe ek olarak;

* Özel Hukuk

* Ticaret Hukuku

* Medeni Hukuk

* İş Hukuk

olarak ve genel olarak ahlak kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları adı altında bu Felsefeyi ele aldım.

NOTLAR:

Cümleler uzun ve birbiriyle bağlantılı yazılmıştır.

1) Bu kitapta yazılanlar birer Varsayımdır ve bir kesinlik arz etmez.

2) Bu kitap Siyasi amaç taşımaz.

3) Bu kitapta, Evrensel bir yaşamın hukuku, davranış biçimi ve doğa yasaları ele alınmıştır.

4) Bir sonraki seride (Kitapta) detaylandırılacaktır.

ÖNSÖZ

Düşünmek hayatın her anında yapılan bir beyinsel işlevdir. İnsanların zaman zaman kendi düşündükleri ile bir savaş vermesi bazen insanların elinde olamayabilir, bu

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Bakış

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews