Quá Trình Đầu tư: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

Book Actions

Start Reading

Book Information

Quá Trình Đầu tư: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

Ratings:
Rating: 0 out of 5 stars0/5 ( ratings)
Length: 66 pages46 minutes

Description

Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi:

1.Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì?
2.Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào?
3.Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì?
4.Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh?
5.Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công.

Sổ tay này do vậy cũng sẽ cung cấp một khuôn khổ về kiến thức và một ngôn ngữ chung để nhà đầu tư, Giám đốc doanh nghiệp và các nhà cung cấp giải pháp ERP làm việc với nhau dể dang và hiệu quả hơn.Nó cũng rất có ích cho các nhân viên những người thực hiện công việc hàng ngày và các bạn sinh viên trong việc tìm hiểu một cách có hệ thống về giải pháp ERP và quá trình đầu tư giải pháp ERP vào doanh nghiệp.
CẤU TRÚC CỦA SỔ TAY
Để tiện cho việc theo dõi và tra cứu thông tin, cuốn Sổ tay này được chia làm 4 phần chính:
Tập 1: Giới thiệu tổng quan về quá trình đầu tư giải pháp ERP:
Giới thiệu tổng thể về ERP
ERP được ứng dụng như thế nào vào doanh nghiệp
Lập báo cáo tiền khả thi khi đầu tư dự án ERP như thế nào?
Và ERP đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp.

Tập 2: Trình bày chi tiết xác định các yêu cầu từ các bộ phận / phòng ban của doanh nghiệp khi đầu tư giải pháp ERP:
Quản lý mua Nguyên Phụ liệu
Quản lý kinh doanh doanh phân phối
Quản lý kho
Quản lý sản xuất
Quản lý gia công ngoài
Quản lý tài chính kế toán
Hạ tầng cho đầu tư giải pháp ERP.
Tập 3
Phần 1:Trình bày quá trình chọn lựa nhà cung cấp giải pháp ERP:
Trình bày quy trình lựa chọn nhà cung cấp giải pháp ERP
Ngân sách đầu tư giải pháp ERP và nhưng lưu ý trong các phụ lục hơp hợp đồng ERP
Phần 2: Quản lý dự án ERP như thế nào?
Trình bày 2 phương pháp luận triển khai các giải pháp ERP hàng đầu thế giới: ASAP của SAP và AIM của Oracle EBS
Kế hoạch triển khai
Tổ chức nhân sự dự án ERP
Kiểm soát tiến độ dự án.

Read More