Start Reading

Trung y giản yếu (tập một)

Ratings:
252 pages3 hours

Summary

“Trung y giản yếu” giới thiệu :
1.Các phương pháp chẩn bệnh; tìm hiểu công năng, mối quan hệ giữa lục phủ ngũ tạng, các nguyên nhân sinh
ra bệnh tật để phân tích xác định bệnh tật và các phương pháp trị liệu cơ bản.
2.Phân tích tính, vị và cách ứng dụng 260 loại Trung thảo dược.
3. Giới thiệu hàng ngàn phương thuốc và cách trị liệu trên 100 chứng, bệnh thường gặp.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.