Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 daysStart your free 30 days

Book Information

Xem mặt biết bệnh: Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Xem mặt biết bệnh: Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Book Actions

Start Reading
Length: 398 pages3 hours

Description

Trung y lập luận, mặt gồm sắc mặt, các bộ vị trên mặt và các khí quan (mũi, mắt, miệng, tai, lưỡi ...) liên quan mật thiết, phản ánh tạng phủ và các bộ phận khác của cơ thể.
Do đó, các thầy thuốc giỏi y thuật chỉ cần 5- 10 phút xem sắc mặt, các bộ vị trên mặt và các khí quan, thì được biết được người ta khỏe mạnh hay bị bệnh tật.
Từ đó, tìm ra những phương pháp dưỡng sinh giúp người ta sống khỏe, sống thọ; hoặcï tìm những phương pháp trị liệu thích hợp - đặc biệt là xoa bóp, ẩm thực, sinh hoạt ... ít tốn kém nhưng giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục.

Read More
Xem mặt biết bệnh: Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Book Actions

Start Reading

Book Information

Xem mặt biết bệnh: Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Length: 398 pages3 hours

Description

Trung y lập luận, mặt gồm sắc mặt, các bộ vị trên mặt và các khí quan (mũi, mắt, miệng, tai, lưỡi ...) liên quan mật thiết, phản ánh tạng phủ và các bộ phận khác của cơ thể.
Do đó, các thầy thuốc giỏi y thuật chỉ cần 5- 10 phút xem sắc mặt, các bộ vị trên mặt và các khí quan, thì được biết được người ta khỏe mạnh hay bị bệnh tật.
Từ đó, tìm ra những phương pháp dưỡng sinh giúp người ta sống khỏe, sống thọ; hoặcï tìm những phương pháp trị liệu thích hợp - đặc biệt là xoa bóp, ẩm thực, sinh hoạt ... ít tốn kém nhưng giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục.

Read More