Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

The Tale of Tom Kitten: [Illustrated Edition]

The Tale of Tom Kitten: [Illustrated Edition]

Read preview

The Tale of Tom Kitten: [Illustrated Edition]

ratings:
4/5 (4 ratings)
Length:
36 pages
4 minutes
Publisher:
Released:
Aug 7, 2015
ISBN:
9789635278008
Format:
Book

Description

THE TALE OF TOM KITTEN BY BEATRIX POTTER
Author of "The Tale of Peter Rabbit", &c.Once upon a time there were three little kittens, and their names were Mittens, Tom Kitten, and Moppet.


They had dear little fur coats of their own; and they tum-bled about the doorstep and played in the dust.
But one day their mother—Mrs. Tabitha Twitchit—expected friends to tea; so she fetched the kittens indoors, to wash and dress them, before the fine company arrived.

First she scrubbed their faces (this one is Moppet).
Then she brushed their fur, (this one is Mittens).

Publisher:
Released:
Aug 7, 2015
ISBN:
9789635278008
Format:
Book

About the author

YAZAR:MURAT UKRAYYetkinlikler:Aynı zamanda bir yazar olan ve yaklaşık genel araştırma konuları ile fizikle ve birleşik alan kramı ile ilgili 2006’dan beri kaleme aldığı yaklaşık 12 eseri bulunan Murat UKRAY, yine bunları kendi kurmuş olduğu çeşitli web siteleri üzerinden, kitaplarını sadece dijital elektronik ortamda, hem düzenli olarak yılda yazmış veya yayınlamış olduğu diğer eserleri de yayın hayatına e-KİTAP ve POD (Print on Demand -talebe göre yayıncılık-) sistemine göre yayın hayatına geçirerek okurlarına sunmayı ilke olarak edinirken; diğer yandan da, projenin SOSYAL yönü olan doğayı korumak amaçlı başlattığı "e-KİTAP PROJESİ" isimli yayıncılık sistemiyle KİTABINI KLASİK SİSTEMLE YAYINLAYAMAYAN "AMATÖR YAZARLAR" için, elektronik ortamda kitap yayıncılığı ile kitaplarını bu sistemle yayınlatmak isteyen PROFESYONEL yayıncılar ve yazarlar için de hemen hemen her çeşit kitabın (MAKALE, AKADEMİK DERS KİTABI, ŞİİR, ROMAN, HİKAYE, DENEME, GÜNLÜK TASLAK) elektronik ortamda yayıncılığının önünü açan e-YAYINCILIĞA 2010 yılı başlarından beri başlamıştır ve halen daha ilgili projeleri yürütmektedir..Aynı zamanda YAZAR KOÇLUĞU ve KUANTUM & BİRLEŞİK ANA KURAMI doğrultusunda, kişisel gelişim uzmanlığı konularında da faaliyet göstermektedir..Çalışma alanları:Köşe yazarlığı yapmak, Profesyonel yazarlık (12 yıldır), Blog yazarlığı, web sitesi kurulumu, PHP Programlama, elektronik ticaret sistemleri, Sanal kütüphane uygulamaları, e-Kitap Uygulamaları ve Yazılımları, Kişisel gelişim, Kuantum mekaniği ve Birleşik Alan teorisi ile ilgili Kuramsal ve Uygulama çalışmaları..


Related to The Tale of Tom Kitten

Related Books

Book Preview

The Tale of Tom Kitten - Murat Ukray

You've reached the end of this preview. to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about The Tale of Tom Kitten

3.8
4 ratings / 3 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews

  • (4/5)
    Cute and sweet and all that stuff. The classic, of course, is Peter Rabbit. but Tom Kitten is in the same vein - though Peter is considerably more active than Tom, who mostly seems to follow his sisters around. Nor is there any sort of moral to this one - except maybe that mothers who want their children to look good for guests shouldn't send them out unsupervised in their good clothes! Glad I read it, don't need to ever read it again.
  • (4/5)
    Classic childrens story with beautiful water colour illustrations.
  • (2/5)
    Fairly dull tale of kitteny mischief. In its favour, the pictures are lifelike as usual, at least as far as clothed bipedal animals can be. And I did learn the word "tucker" (item of clothing).