Start Reading

JESEN SVAKOG DRVETA

Ratings:
234 pages2 hours

Summary

Dajući najlepša opšta mesta naših prljavih snova, roman je postao pravi kolekcionar ostataka komunizma.


Despotov razmatra čitav niz tema koje se smatraju postmodernističkim... ne odustajući od toga da drskim jezičkim gegovima i provokacijama subverzira smrtnu ozbiljnost tih tema (do kojih se u jednom trenutku tako mnogo držalo), napisala je kritičarka Tatjana Rosić.


Knjiga je objavljena na srpskom jeziku, a razumeju je oni kojima je maternji hrvatski, bosanski ili crnogorski.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.