Start Reading

OSMEHIVANJE

Ratings:
553 pages9 hours

Summary

Filozofski, psihološki, istorijski i praktični aspekti meditacije, i duhovnosti uopšte, prikazani u četiri poglavlja, od kojih svako sadrži desetak ili više eseja.


Principi duhovnosti danas, kao i hiljadama godina unazac, na Istoku i na Zapadu, ostali su isti, samo je jezik promenjen. Isti su fetiši, strahovi, demoni, a isti su i lekovi, vizije i nadanja.


Knjiga Osmehivanje je poput praktičnog priručnika o meditaciji, aktivnosti koja izvlači um iz dnevne rutine, oslobađajući ga ranijeg iskustva, čime nastupajuće iskustvo izrasta u svež, originalni doživljaj.


Knjiga je objavljena na srpskom jeziku, a razumeju je oni kojima je maternji hrvatski, bosanski ili crnogorski.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.