Start Reading

JEDNOM U PERLEZU I ZDRALOVI NAD PERLEZOM

Ratings:
270 pages2 hours

Summary

Hronologija događaja i priča o ličnostima koje su obeležile pojedine godine i razdoblja Banata i Perleza.


Priče iz knjige "Jednom u Perlezu" govore o svetu koga više nema, svetu koji je sada samo deo onoga sa čime se jedan dečak davno rastao.


Knjiga „Ždralovi nad Perlezom” predstavlja neku vrstu kratkog pregleda događaja iz prošlosti Perleza i Banata, svojevrsnu „istoriju” Perlez Varoši.


Knjiga je objavljena na srpskom jeziku, a razumeju je oni kojima je maternji hrvatski, bosanski ili crnogorski.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.