Start Reading

Antikens demokrati: och dess aktualitet idag

Ratings:
196 pages3 hours

Summary

Historiens första kända demokrati uppstod i antikens Grekland, i stadsstaten Athen. Varför uppstod
den? Varför just där och varför just då? Hur gick det till? I vilket sorts samhälle växte den fram?
Vad handlade antikens demokrati egentligen om? Varför gick den under? Filosofen Aristoteles, ”antikens demokratiteoretiker”, ansåg att demokrati var en dålig statsform. Varför? Finns det beröringspunkter mellan antikens demokrati och demokratin i vår egen tid? Varför kan vi bli så oeniga om vad demokrati betyder? Om dessa frågor handlar denna bok.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.