This title is not available in our membership service

We’re working with the publisher to make it available as soon as possible.

Request Title
NOT AVAILABLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Yeni Anayasa ihtiyacının siyasal ve toplumsal zeminde vurgulanması, mevcut Anayasaya ilişkin detaylı incelemeleri arttıracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın, yeni anayasa çalışmalarına yardımcı olacak sistematik bir kaynak niteliğine sahip olduğu düşünülmektedir.

Tüm bunlarla beraber siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar gibi sayılabilecek pek çok kesim için Anayasa maddelerinin değişim çizgisini göstermek bağlamında 1982 Anayasasının gerekçeli metni düzenlenmiş, tashih edilmiş ve güncel hali ile ilgililerin hizmetine sunulmuştur.
Published: Simplicissimus Book Farm on
ISBN: 9788893152495
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Be the first to review this title!

scribd