Portret al artistului la tinerețe by James Joyce - Read Online
Portret al artistului la tinerețe
0% of Portret al artistului la tinerețe completed

About

Summary

„Am terminat acum de citit superbul sfârșit al romanului Portret al artistului la tinerețe și dacă aș încerca să-ți spun cât este de frumos, aș izbucni într-o hiperbolă stupidă. [...] Cred că e o carte care va dura la fel ca operele scrise de Flaubert și Stendhal.“ (Ezra Pound)


„Joyce abandonează credința, dar nu și obsesia religioasă. Prezența trecutului său catolic iese la suprafață în toate lucrările sale, sub forma unei mitologii personale și cu o furie blasfematoare care trădează, în felul lor, permanența afectivă.“ (Umberto Eco)


„Portret al artistului la tinerețe este, de fapt, gestația unui suflet.“ (Richard Ellmann)


„Admirabil... Joyce a scris într-o limbă creată de el... a adus englezei o muzică nouă.“ (Jorge Luis Borges)

Published: Litera an imprint of PublishDrive on
ISBN: 9786063303029
List price: $5.99
Availability for Portret al artistului la tinerețe
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews