America
0% of America completed

About

Summary

„Kafka se pricepe să dezvăluie pretutindeni lumina tăinuită. Ai impresia că descoperi o mare însorită, cu valuri ce sunt țâșniri de lumină și în fața căreia trebuie să închizi, orbit, ochii, pentru a te adăposti la umbră.“ (Max Brod)


„Kafka este cel mai mare scriitor de limbă germană al timpului nostru. Poeți precum Rilke, romancieri precum Mann par fiesă pălească în comparație cu el, fie să radieze o lumină puternică, dar artificială.“ (Vladimir Nabokov)


„Poate cel mai interesant scriitor al generației sale... Un geniu straniu și deconcertant.“ (Edwin Muir)


„Cu cât opera e mai desăvârșită, cu atât mai puțin ne trimite ea spre autorul ei. [...] Franz Kafka este scriitorul care și-a consumat experiența de viață în asemenea măsură, încât referirea la biografie devine superfluă.“ (Martin Walser)

Published: Litera an imprint of PublishDrive on
ISBN: 9786063303043
List price: $5.99
Availability for America
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews