Start Reading

I Hate to Say Goodbye (Hebrew version) כואב לומר שלום

Ratings:
665 pages5 hours

Summary

האם המוות נצחי? האם באמת לעולם לא ניפגש עם האהובים עלינו?

שדות ירוקים. הרים. בתי איכרים צנועים. חום כבד מנשוא בקיץ וקור מצמית בחורף. איומים מכל הכיוונים; השכנים הערבים, תלאות הטבע, מעשי קונדס של ילדים, והורים שהיגרו אחרי מוראות המלחמה הנוראה ההיא אל הארץ המובטחת והלא זרועה... וגם דבורים, פרות, סוסים, יתושים ובעיקר עצים; הרבה עצים המסמלים את מסלולי החיים של הנפשות הפועלות. זוהי הסביבה בה מתרחש “כואב לומר שלום”.

“כואב לומר שלום” הוא מסע הומאני ורוחני שידבר לליבו של כל אחד. אם היית ילד, הספר הזה בשבילך; אם גדלת במשפחה, הספר
הזה מיועד עבורך. כל אחד יוכל ליהנות ולהחכים מהתובנות המתוארות בספר, אשר להן קוראת המחברת “רגעי העומק שלי.”

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.