Poezii populare ale romanilor
0% of Poezii populare ale romanilor completed

About

From the Publisher

Românul e născut poet!
înzestrat de natură cu o închipuire strălucită și cu o inimă simțitoare el își revarsă tainele sufletului în melodii armonioase și în poezii improvizate.
De-l muncește dorul de-l cuprinde veselia de-l minunează vreo faptă măreață el își cântă durerile și mulțumirile își cântă eroii își cântă istoria și astfel sufletul său e un izvor nesfârșit de frumoasă poezie.
Nimic dar nu poate fi mai interesant decât a studia caracterul acestui popor în cuprinsul cântecelor sale căci ele cuprind toate pornirile inimii și toate razele geniului său.
Comori neprețuite de simțiri duioase de idei înalte de notițe istorice de crezări superstițioase de datini strămoșești și mai cu seamă de frumuseți poetice pline de originalitate și fără seamăn în literaturile străine poeziile noastre poporale compun o avere națională demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru nația română.


Vasile Alecsandri

Published: Litera an imprint of PublishDrive on
ISBN: 9786066003018
List price: $1.99
Availability for Poezii populare ale romanilor
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews