Profesie de credinţă
0% of Profesie de credinţă completed

About

From the Publisher

Kogălniceanu în literatura istorică a României și Alecsandri în literatura noastră poporană joacă până la un punct rolul lui Columb în privința geografică. – Bogdan P. Hasdeu


Mihail Kogălniceanu a fost una din acele naturi alese ce greu încap câteva alăturea în veac; pentru care timpul care l-a trăit a fost prea scurt și spațiul în care i-a fost învoit să se miște prea neîncăpător spre a dezvolta uriașa putere a concepțiunilor cugetărilor și năzuinților lui. – A.D. Xenopol

Published: Litera an imprint of PublishDrive on
ISBN: 9786066003285
List price: $1.99
Availability for Profesie de credinţă
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews